Parasympatomimetika

From WikiSkripta

Obecné vlastnosti[edit | edit source]

Parasympatomimetika napodobují účinky, které vznikou podrážděním parasympatiku. Jsou to látky, které působí na tři typy muskarinových receptorů (M-receptory). Jejich účinek je podobný acetylcholinu. Můžeme je proto také nazvat synergisty acetylcholinu na M receptorech. Většina parasympatomimetik jsou neselektivní látky, které můžeme využít v terapii některých nemocí.

Rozdělení[edit | edit source]

Parasympatomimetika můžeme rozdělit na dvě velké skupiny a to:

  1. Přímá parasympatomimetika – přímo působící, stimulují M receptory.
  2. Nepřímá parasympatomimetika – nepřímo působící, blokují ACHE (acetylcholinesterázu) a tím zvyšují množství neurotranstmiteru (ACH).

Účinky[edit | edit source]

PSM mají nejvýraznější účinky v oblasti hladkého svalstva. Využívají se ke zvýšení tonu a motility GIT. Nepřímo působící PSM zlepšují stav u myasthenia gravis.

Schéma rozdelení receptorů v části nervového systému

Nežádoucí účinky[edit | edit source]

Při užití se můžou projevit nežádoucí účinky průjem, zvracení,nauzea, žaludeční křeče, pocení, mióza, zvýšená salivace.

Kontraindikace[edit | edit source]

Neužívat při obstrukci močových cest!

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • HYNIE, Sixtus. Farmakologie v kostce. 2. vydání. Praha : Triton, 2001. ISBN 80-7254-181-1.