Přímá parasympatomimetika

From WikiSkripta

Parasympatomimetika jsou léky napodobující účinky parasympatického nervového systému. Přímá parasympatomimetika jsou látky, které přímo působí na M receptory. Napodobují vlastnosti acetylcholinu.

Účinky a využití[edit | edit source]

Zvyšují tonus a motilitu GIT a hladkého svalstva. Hlavní indikace pro použití přímých PSM je atonie GIT a močového měchýře po celkové anestezii.

Nežádoucí účinky[edit | edit source]

Kontraindikace[edit | edit source]

Používané látky[edit | edit source]

Acetylcholin[edit | edit source]

Nevstřebá se z GIT. Podání i.v. – pro rychlý rozklad acetylcholinesterázou (ACHE) působí jen krátkodobě.

Betanechol[edit | edit source]

Rozkládán glutyrylcholinesterázou – pomalu metabolizován. Využití pro stimulaci detrusoru močového měchýře.

Karbachol[edit | edit source]

Rozkládán glutyrylcholinesterázou – pomalu metabolizován. Neprochází HEM (hematoencefalickou barierou). Používán jako myotikum u glaukomu.

Pilokarpin[edit | edit source]

Alkaloid rostlinného původu. Má terciální N atom, vyznačuje se zvýšenou lipofilitou a dobrým prostupem do CNS i rohovky. Je agonista muskarinových receptorů. Využívá se především v oftalmologii, kde vyvolává miózu, používá se při glaukomu a xerostomii.

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Zdroj[edit | edit source]

  • HYNIE, Sixtus. Farmakologie v kostce. 2. vydání. Praha : Triton, 2001. ISBN 80-7254-181-1.