Lipofilní

Z WikiSkript


Heslo

Lipofilní je rozpustný v tucích či mající afinitu k tukům. Opakem je lipofóbní.


Odkazy

Zdroj