Portál:Otázky z chirurgické propedeutiky (1. LF UK, VL)

Z WikiSkript

Stáhněte si vypracované zkouškové otázky z chirurgické propedeutiky!
Stáhnout PDFStáhnout PDF
Nápověda:KnihyPoslední změny
Některé názvy otázek mohou být z technických důvodů pozměněny.

Vypracované otázky z chirurgické propedeutiky

1. lékařská fakulta UK, obor Všeobecné lékařství

Chirurg.png
Zkouškové otázky z chirurgické propedeutiky (3. ročník 1. LF UK 2021/2022)
  1. Pooperační komplikace gastrointestinální a močové
  2. Tetanus
  1. Principy léčby nádorových onemocnění
  2. Ranné infekce
  1. Předoperační příprava
  2. Proleženiny, principy rehabilitace chirurgických nemocných
  1. Operační léčba zlomenin
  2. Hojení ran (primární, sekundární, fáze hojení)
  1. Polytrauma a sdružená poranění
  2. Základy infuzní terapie
  1. Celkové znecitlivění
  2. Penetrující a nepenetrující poranění břicha)
  1. Pooperační komplikace respirační a kardiovaskulární
  2. Antibiotika v chirurgii
  1. Obecné zásady pooperační péče
  2. Poranění velkých kloubů, zásady ošetření
  1. Základní předoperační vyšetření
  2. Šok – definice, dělení, obecné principy léčby
  1. Dokumentace v chirurgii
  2. Zajištění žilních vstupů a způsoby aplikace léků
  1. Punkce a drenáž dutiny břišní (indikace a provedení.Punkce a drenáž dutiny hrudní (indikace a provedení)
  2. Konzervativní léčba zlomenin
  1. Pooperační komplikace ranné
  2. Klasifikace zlomenin
  1. Druhy stehů v chirurgii, šicí materiály a staplery
  2. Stavění krvácení, první pomoc při krvácení
  1. Místní znecitlivění
  2. První pomoc při zlomeninách /včetně otevřených/
  1. Zásady cévkování muže a ženy. Druhy cévek
  2. Poranění hrudníku - první pomoc
  1. Vyšetření kolenního kloubu
  2. Hromadná poranění, zásady ošetření
  1. Nekrotizující a nenekrotizující infekce
  2. Druhy ran a jejich ošetření
  1. Obvazy obinadlové, sádrové a typy obvazů
  2. Definice NPB a základní rozdělení
  1. Hojení zlomenin
  2. Poranění elektrickým proudem, tepelná poranění – popáleniny, omrzliny
  1. Klinické vyšetření břicha
  2. Základy transfúze (indikace, způsob provedení, komplikace)
  1. Typy operací
  2. Nosokomiální infekce (definice, dělení)
  1. Antisepse, asepse, desinfekce, sterilizace
  2. Zásady neodkladné resuscitace
  1. Konvenční a miniinvazivní přístupy v chirurgii
  2. Základy plastické chirurgie, obecné principy, typy rekonstrukcí a uzávěrů defektů
  1. Paraklinická vyšetření v chirurgii (laboratorní vyšetření, zobrazovací metody)
  2. Tracheostomie a koniopunkce