Portál:Otázky z epidemiologie (LFP, VL)

Z WikiSkript

Stáhněte si vypracované otázky z epidemiologie!
Stáhnout PDFStáhnout PDF
Nápověda:KnihyPoslední změny
Některé názvy otázek mohou být z technických důvodů pozměněny.

Otázky z epidemiologie

LFP UK, obor Všeobecné lékařství

Obsah
Obecná epidemiologie
 1. Epidemiologie – definice, předmět studia
  Epidemiologie - pracovní metody, základní typy studií
 2. Epidemický proces a jeho složky
 3. Formy výskytu infekcí v populaci včetně přírodní ohniskovosti
 4. Vliv přírodních a sociálních faktorů na epidemický proces
 5. Způsoby přenosu nákazy
 6. Pasivní imunizace – použití sér v profylaxi a léčbě
 7. Aktivní imunizace – principy, užívané vakcíny obecně, kontraindikace
 8. Organizace očkování (druhy očkování)] :[Pravidelná očkování v Česku|Očkovací kalendář v ČR
 9. Principy boje s infekčními chorobami a boj s nákazami v praxi
 10. Nozokomiální nákazy
 11. Fyzikální dezinfekce] :[Sterilizace (hygiena)|Sterilizace – užívané způsoby
 12. Chemická dezinfekce – užívané preparáty
 13. Členovci jako přenašeči nákaz – dezinsekce
 14. Zdravotnicky významní hlodavci – deratizace
 15. Vývoj vztahů mezi člověkem a mikroorganismy, eradikace a eliminace
Speciální epidemiologie
 1. Shigelózy
 2. Salmonelózy
 3. Rotavirové infekce
 4. Infekce vyvolané E. Coli
 5. Tyfus
  paratyfus
 6. Cholera
 7. Intoxikace z potravin
  stafylokoková enterotoxikóza
  botulismus
  klostridiová toxikoinfekce
 8. Virová hepatitis A
 9. Virová hepatitis B
 10. Virová hepatitis C
 11. Program surveillance
  Dětská obrna
 12. Epidemiologie streptokokových nákaz
 13. Chřipka
 14. Virová infekce dýchacích cest (RS virus, viry parainflueny, rhinoviry)
 15. Infekce vyvolané M. pneumoniae
 16. Chlamydiové infekce (ornitóza, psitakóza, trachom
  Pohlavní nákazy - Chlamydie)
 17. Spalničky
 18. Zarděnky
 19. Varicella
 20. Tularémie
 21. Klíšťová encefalitida
 22. Vzteklina
 23. Q horečka
 24. Lymeská borrelióza
 25. Transmisivní spongiformní encefalopatie /TSE/
 26. Infekce způsobené HIV /
  AIDS/
 27. Pneumocystóza
 28. Infekce způsobené cytomegalovirem
 29. Infekce způsobené EB virem
 30. Infekce virem herpes simplex 1
  Herpes simplex virus 2
 31. Pátá nemoc /erythema infectiosum/
  šestá nemoc /exantema subitum/
 32. Legionářská nemoc
 33. Infekce způsobené enteroviry /Coxsackie a Echoviry/
 34. Kampylobakterióza
 35. Hemofilové nákazy
 36. Meningokokové nákazy
 37. Malárie
 38. Virová hepatitidy D
  Virová hepatitida E
 39. TBC (epidemiologická situace, očkování, opatření při kontaktu)
 40. Hantavirové infekce
 41. Kryptosporidióza
 42. Antrax
 43. Ehrlichióza
 44. SARS
 45. „Ptačí“ chřipka
 46. Giardióza
 47. Chikungunya
 48. Toxoplasmóza
 49. papilomavirové infekce
 50. Pandemická chřipka A (H1N1) 2009
 51. Pneumokokové infekce
 52. Listerióza
 53. parotitis
 54. Epidemiologie GE vyvolaných noroviry a střevními adenoviry
 55. West Nile syndrom
 56. MERS
 • Seznam otázek byl aktualizován ve školním roce 2013/2014.
 • Více informací o zkoušce a předmětu najdete v Průvodci studiem LFP UK