Eliminace nákazy

Z WikiSkript
Heslo

Definice

Eliminace nákazy je stav trvalého teritoriálního přerušení procesu šíření nákazy. Výskyt sporadicky zavlečených onemocnění je možný.[1]

Příklady v ČR:

  • 1960 eliminace poliomyelitidy;
  • 1969 eliminace difterie.

Odkazy

Související články

Reference

  1. SCHEJBALOVÁ, Miriam: Proces šíření nákazy. Přednáška pro 5. ročník 1. LF UK (hygiena a epidemiologie, všeobecné lékařství), 14.3.2011.

Doporučená literatura

  • BENCKO, Vladimír, et al. Epidemiologie, výukové texty pro studenty 1. LFUK, Praha. 2. vydání. Praha : Univerzita Karlova v Praze – Nakladatelství Karolinum, 2002. ISBN 80-246-0383-7.