Portál:Otázky z hygieny a epidemiologie (1. LF UK, ZL)

Z WikiSkript

Stáhněte si vypracované otázky z hygieny a epidemiologie!
Stáhnout PDFStáhnout PDF
Nápověda:KnihyPoslední změny
Některé názvy otázek mohou být z technických důvodů pozměněny.

Vypracované otázky z hygieny a epidemiologie

1. lékařská fakulta UK, obor Zubní lékařství

Obsah
Hygiena
 1. Znečištění ovzduší a zdraví člověka
  Zdravotní význam hlavních škodlivin v prostředí
 2. Voda a zdraví – požadavky na kvalitu pitné vody, zdravotní rizika z vody
 3. Životní styl, rizikové faktory civilizačních onemocnění
 4. Závislost na tabáku jako nemoc
  Léčba závislosti na tabáku, role zdravotníků
 5. Závislost na tabáku: epidemiologie, vliv na zdraví
  Prevence závislosti na tabáku
 6. Ústní hygiena v primární prevenci zubního kazu
 7. Význam jednotlivých druhů potravin ve výživě
 8. Výživová doporučení
 9. Minerály v potravě a jejich význam
  Stopové prvky v potravě a jejich význam
 10. Vitamíny v potravě a jejich význam:
  Vitaminy rozpustné v tucích
  Vitaminy rozpustné ve vodě
 11. Poruchy zdravotního stavu ve vzathu k výživě:
  Onemocnění z nadbytku živin
  Onemocnění z nedostatku živin
 12. Význam výživy u onemocnění dutiny ústní
 13. Toxikologie ve výživě
 14. Hygienická problematika dětského a dorostového věku z hlediska stomatologa
 15. Alergeny v životním a pracovním prostředí
  Zdravotní rizika alergie
  Možnosti prevence alergie
 16. Stomatologická pracoviště a rizika práce ve stomatologii
 17. Nemoci z povolání u zdravotníků, principy ochrany zdraví zdravotnických pracovníků
 18. Fyzikální faktory prostředí:
  Mikroklima
  osvětlení:
  Denní osvětlení
  Umělé osvětlení
  Sdružené osvětlení, oslnění
 19. Fyzikální faktory prostředí:
  Hluk
  Vibrace
  Způsoby jejich hodnocení, ochrana před nepříznivými vlivy.
 20. Ionizující záření
  Lékařská aplikace ionizujícího záření
  Principy ochrany před ionizujícím zářením
 21. Fyzikální faktory prostředí:
  UV záření
  Elektromagnetické pole
  Způsoby hodnocení, ochrana před nepříznivými vlivy
 22. Chemické škodliviny v pracovním prostředí
  Jejich účinky, principy ochrany zdraví při práci na stomatologických pracovištích
 23. Rtuť v životním a pracovním prostředí
 24. Pozdní účinky xenobiotik
 25. Hygienická problematika odpadů pevných
  Hygienická problematika tekutých odpadů
  Odpady ze zdravotnických zařízení a jejich specifické problémy
Epidemiologie
 1. Základní ukazatelé zdravotního stavu populace
 2. Primordiální, primární, sekundární a terciální prevence
 3. Deskriptivní epidemiologické metody a studie
 4. Analytické metody a studie
  Experimentální metody a studie.
 5. Míry polohy
  Míry variability
  Gaussovo normální rozložení.
 6. Proces šíření nákazy
  Zdroj nákazy.
 7. Přenos původců nákaz
 8. Vnímavý organismus v procesu šíření nákazy
 9. Preventivní protiepidemická opatření
 10. Význam očkování, typy očkovacích látek
  Očkování v ČR
 11. Represivní protiepidemická opatření
 12. Nákazy přenášené vzdušnou cestou
 13. Alimentární nákazy
 14. Nákazy kůže a povrchových sliznic.
 15. Transmisivní nákazy
 16. Nákazy přenášené krví
 17. Infekce dutiny ústní
 18. Nozokomiální nákazy: zdroje, cesty přenosu, nejčastější původci
 19. Nosokomiální nákazy: výskyt, rizikové faktory, prevence
 20. Zásady práce s biologickým materiálem
 21. Sterilizace – význam, metody
 22. Desinfekce – význam, metody
 23. Chronická onemocnění s hromadným výskytem – pojem civilizační nemoc
 24. Epidemiologie nádorů hlavy a krku
 25. Epidemiologie zubního kazu a parodontopatií