Surveillance

Z WikiSkript
Heslo

Surveillance v širším smyslu představuje činnost nebo způsob, jakým je monitorováno chování lidí, objektů či procesů. V medicíně surveillance označuje získávání informací o výskytu určité nemoci v populaci a dále sledování všech podmínek a faktorů, které výskyt a rozvoj daného onemocnění ovlivňují. V praxi se jedná o řadu dlouhodobých a komplexních programů, ve kterých jsou zúčastněni odborníci různých medicínských oborů (epidemiologové, hygienici, mikrobiologové, klinici, …). Na programech se podílejí také pracovníci oborů nemedicínských (statistici, veterináři, ekologové a podobně). Nejprve se surveillance začala uplatňovat u infekčních onemocnění (velmi dobrá surveillance je v ČR u TBC, dobrá u HIV), v poslední době i u neinfekčních onemocnění (nádorová, kardiovaskulární, metabolická, vrozené vady).

Surveillance se uskutečňuje ve třech na sebe navazujících etapách
  1. získávání potřebných údajů;
  2. analýza shromážděných údajů;
  3. zveřejnění výsledků studie.
Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Protiepidemická opatření v ohnisku nákazy.

Odkazy

Použitá literatura

  • BENCKO, Vladimír. Hygiena : učební texty k seminářům a praktickým cvičením. 1. vydání. Praha : Karolinum, 1995. s. 52. ISBN 80-7066-985-3.