Miliární tuberkulóza plic (preparát)

From WikiSkripta

Přehledné zobrazení
Přehledné zobrazení
Zvětšení
Zvětšení
Detail
Detail

Histologie[edit | edit source]

Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Plíce (preparát).

Příčina[edit | edit source]

Miliární tuberkulóza plic je nález typický při progresi primární tbc (tzv. tbc dětského věku) u jedinců s nedostatečnou imunitní odpovědí. Dojde-li k provalení kaverny do plicních tepen a žil, infikované kaseózní hmoty se mohou šířit hematogenní/lymfogenní cestou a způsobit jak generalizovanou milární tbc orgánů, tak miliární tbc plic. V případě, že vzniknou větší uzly, hovoříme o generalizované velkouzlové tbc. Miliární tbc může vzniknout i u sekundární tuberkulózy (reaktivace primárního komplexu a jeho propagace, exogenní reinfekce).

Tuberkulózu způsobuje Mykobakterium tuberculosis, také známé jako Kochův bacil.

Patogeneze[edit | edit source]

Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Tuberkulóza (patologie).

Makroskopie[edit | edit source]

Hematogenním a lymfogenním rozsevem vznikají v parenchymu početné uzlíky o velikosti několika mm (velikost zrnek prosa; lat.proso = milium). Jsou to drobná bílá dobře hmatná zrníčka viditelná okem.

Mikroskopie[edit | edit source]

Detailní zvětšení zobrazuje miliární uzlík s popraškovou kaseózní nekrózou v centru, na níž navazuje zóna tvořená epiteloidními histiocyty a lymfocyty. Dále jsou zde vidět typické obrovské vícejaderné Langhansovy buňky. Jejich jádra mohou být uspořádána do podkovy směřující k nekróze.

Při barvení Ziehl-Neelson na acidorezistenci můžeme v preparátu pozorovat tyčkovité mykobakterie.

Klinické projevy[edit | edit source]

Dušnost, únava. Při

Výskyt[edit | edit source]

Při progresi onemocnění v období vzniku primárního komplexu, či jako komplikace tuberkulózy dospělých. Obvykle u imunokomprimovaných či starých pacientů.

Prognóza[edit | edit source]

Není příliš dobrá, miliární tuberkulóza často ohrožuje pacienta na životě.

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Externí odkazy[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • POVÝŠIL, Ctibor, Ivo ŠTEINER a Jan BARTONÍČEK, et al. Speciální patologie. 2. vydání. Praha : Galén, 2007. 430 s. ISBN 978-807262-494-2.
  • BRYCHTOVÁ, Svetlana a Alice HLOBILKOVÁ. Histopatologický atlas. 1. vydání. Praha : Grada, 2008. 112 s. ISBN 978-80-247-1650-3.