Žírné buňky

From WikiSkripta

Heslo
Mastocyt pod mikroskopem
Mastocyt

Žírné buňky (neboli mastocyty či heparinocyty) jsou lokalizovány zejména v pojivové tkáni nebo podél krevních kapilár. Jsou podobné bazofilním granulocytům – ve své cytoplazmě mají granula s heparinem (proto heparinocyty) a histaminem a na svém povrchu receptory pro IgE. Uplatňují se v alergických reakcích a zánětlivých procesech.


Odkazy

Virtuální mikroskop

Mikroskop.svg Heparinocyty - alciánová modř

Zdroj