Portál:První pomoc

From WikiSkripta

První pomoc

Guidelines, doporučení a standardy pro podávání první pomoci
  • Oficiální verzi European Resuscitation Council (ERC) Guidelines 2010 naleznete zde.
  • Oficiální slovenský překlad ERC Guidelines 2010 naleznete zde.
  • Oficiální verzi 2010 Guidelines for First Aid od American Heart Association jako článek v časopisu Circulation naleznete zde.
  • Oficiální verzi Consensus on First Aid Science od American Heart Association jako článek v časopisu Circulation naleznete zde.
  • Publikaci "Standardy poskytování první pomoci" vydávanou Českým červeným křížem naleznete zde. (aktualizované vydání z roku 2012).
  • Publikaci "První pomoc u dětí" vydávanou Českým červeným křížem naleznete zde.
První pomoc v kazuistikách