Zlomeniny zápěstí a ruky

From WikiSkripta

Zlomenina os scaphoideum

Řadíme mezi ně:

 • zlomeniny os scaphoideum;
 • luxace karpálních kostí;
 • zlomeniny metakarpů;
 • luxace metakarpofalangových kloubů;
 • zlomeniny článků prstů.

Zlomeniny os scaphoideum[edit | edit source]

 • Vzniká přímým násilím při dorsiflexi ruky.
Léčba po operaci zlomeniny zápěstí

Klasifikace[edit | edit source]

 • Odlomení tuberculum scaphoideum (distální pól) – extraartikulární zlomenina, která se dobře hojí.
 • Odlomení proximálního konce – špatné cévní zásobení – hojí se pakloubem nebo avaskulární nekrosa.
 • Zlomenina těla – nejčastější, podle Russe se dělí na:
  • horisontálně šikmou;
  • transversální (stabilní);
  • vertikálně šikmou.

Klinický obraz a diagnostika[edit | edit source]

 • Klinicky se projevuje bolestivost na pohmat ve foveola radialis a při tlaku v dlouhé ose palce.
 • RTG AP, L i v dorsiflexi a ulnární dukci (navikulární kvarteto).
 • Zlomenina nemusí být patrna hned po úrazu (trvají-li při negativním nálezu dále bolesti (diagnostikované jako distorse zápěstí), opakujeme RTG ještě po 2–3 týdnech znehybnění).
 • Nejspolehlivější je diagnostika CT.

Léčba[edit | edit source]

Konservativní[edit | edit source]

 • U nedislokovaných zlomenin imobilisace cirkulární sádrou od lokte k hlavičkám metakarpů včetně palce (zápěstí v ulnární dukci, palec v abdukci) po nejméně 6 týdnů.
 • Pak RTG – není-li zlomenina zhojena, je třeba imobilisaci prodloužit na 8–12 týdnů.

Operační[edit | edit source]

 • při zlomeninách proximálního pólu a střední části;
 • osteosynthesa Herbertovým šroubem.

Komplikace[edit | edit source]

 • avaskulární nekrosa fragmentu;
 • pakloub – pakloub léčíme operačně – kompresní osteosynthesa, kortiko-spongiosní štěp z lopaty kosti kyčelní nebo paliativní resekcí proc. styloideus radii (zmírňuje bolest);
 • arthrosa radiokarpálního kloubu.

Luxace karpálních kostí[edit | edit source]

Distorse zápěstí[edit | edit source]

 • Označuje úrazový mechanismus (nepřímý), při kterém dochází k bolestivé distensi pouzdra a kolaterálních vazů (klinicky bolest, palpační nález na kostech a jejich vazech).
 • Na RTG je nutno vyloučit zlomeninu karpálních kostí (nemusí být hned patrná, proto při významnějším fyzikálním nálezu je indikována sádrová fixace), jinak musí být kloub znehybněn a chlazen.
 • Po týdnu se provádí kontrolní RTG k definitivnímu vyloučení/potvrzení zlomeniny.

Luxace zápěstí[edit | edit source]

 • Dochází k luxaci karpálních kostí s přetrháním vazů, může být spojena se zlomeninou os scaphoideum nebo proc. styloideus ulnae.
 • Na RTG se projeví rozšířením kloubních štěrbin nad 2 mm. 
 • Léčba reposicí tahem a sádrovou fixací na 6 týdnů.
 • Nestabilní luxace a zlomeniny řešeny osteosynthesou, nestability na podkladě vazivového poranění žádají rekonstrukci vazů.
 • Isolovaná luxace os lunatum:
  • vytlačení lunata ventrálně (nejčastěji) nebo dorsálně (vzácně), přetrháním vazů je lunatum zbaveno kontaktu s radiem, může se kombinovat se zlomeninou os scaphoideum (De Quervainova zlomenina).
 • Perilunátní luxace karpu:
  • spojení lunata s radiem je zachováno, distální řada karpálních kostí se luxuje dozadu, může být současně odlomen proc. styloideus ulnae.
 • Transskafo-perilunátní luxace:
  • perilunátní luxace spojená se zlomeninou os scaphoideum.
 • Peritriquertro-lunátní luxace.
 • Isolovaná luxace os hamatum.
 • Radiokarpální luxace:
  • střižné síly působící ruptury radiokarpálních ligament, obvykle jsou přítomny zlomeniny proc. styloideus radii nebo ulnae, okrajové zlomeniny radia (reversní Barton).

Klinický obraz a diagnostika[edit | edit source]

 • bolest, pathologická kontura zápěstí, omezení pohybu;
 • os lunatum může tlačit na n. medianus – bolesti v inervační oblasti;
 • na RTG v AP je lichoběžníkový tvar lunata změněn na trojúhelníkovitý, LAT prázdná konkavita lunata (při luxaci ossis lunati je zachována osa radius – os capitatum a lunatum je luxováno volárně, vzácně dorsálně, při perilunátní luxaci je zachována osa radius – os lunatum a zbytek karpu je luxován dorsálně).

Léčba[edit | edit source]

 • Spočívá v okamžité reposici (po 24 hodin je nutno operovat) – v krátkodobé celkové nebo blokové anestesii (blok plexus brachialis).
 • Reposice hyperextensí a tahem, pak převedením do flexe a zatlačením lunata na původní místo.
 • Není-li reposice stabilní, transfixuje se lunatum K-dráty, zlomenina os scaphoideum se nejlépe fixuje kompresním šroubem.

Zlomeniny metakarpů[edit | edit source]

 • Vznikají působením přímého násilí na dorsum ruky, axiálním násilím (úder pěstí), u sečných ran otevřené zlomeniny.

Klasifikace podle lokalisace[edit | edit source]

 • zlomeniny base;
 • zlomeniny diafysární (podle lomné linie – spirální, šikmé, příčné, kominutivní);
 • zlomeniny subkapitální;
 • zlomeniny hlavičky (intraartikulární);

Boxerská zlomenina – subkapitální zlomenina V. metakarpu.

Benettova zlomenina – zlomenina base I. metakarpu s luxací v karpometakarpovém kloubu (tah m. abductor pollicis longus).

Rollandova zlomenina – zlomenina base I. metakarpu ve tvaru Y.

Klinický obraz a diagnostika[edit | edit source]

 • RTG (vhodné šikmé projekce – překrývání metakarpů).

Léčba[edit | edit source]

Konservativní[edit | edit source]

 • u nedislokovaných nebo dobře reponovaných zlomenin;
 • důležitá je rotační úchylka os metakarpů (nepozná se na RTG) – při flexi prstů musí být nehty v rovině;
 • imobilisace sádrou, metakarpo-falangeální klouby ve flexi (uvolnění kolaterálních vazů u subkapitálních zlomenin);
 • zlomeniny v oblasti base I. metakarpu se reponují tahem v semiabdukci a oposici, v této posici se také sádrují.

Operační[edit | edit source]

 • nereponibilní, nestabilní a nitrokloubní zlomeniny (K-dráty, šroubky, dlažky);
 • u kominutivních zlomenin zevní minifixatér, sutura přetržených vazů.


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Zdroj[edit | edit source]

PASTOR, Jan. Langenbeck's medical web page [online]. [cit. 2010]. <http://langenbeck.webs.com>.