Atomová absorpční fotometrie

Z WikiSkript

Heslo
Atomový absorpční spektrometr

Atomová absorpční fotometrie (též atomová absorpční spektrofotometrie, atomová absorpční spektrometrie, atomová absorpční spektroskopie, zkratka AAS) je optická metoda používaná pro stanovení přítomnosti kovových prvků ve vzorku.

Princip

Využívá se absorpce viditelného nebo ultrafialového světla volnými atomy prvku. Vzorek je nejprve atomizován při vysoké teplotě, a posléze jím prochází světlo určité vlnové délky. Jako detektor se většinou používá fotonásobič. Metoda není příliš rozšířena kvůli přístrojové náročnosti, je však těžko zastupitelná např. při stanovení stopových prvků jako je měď či zinek.

Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Atomová absorpční fotometrie/Podrobnosti.

Odkazy

Použitá literatura