Ultrafialové záření (biofyzika)

Z WikiSkript
Změněno.png
Heslo

Ultrafialové zaření (UV) je elektromagnetické vlnění o vlnové délce kratší než má viditelné světlo, a delší než má rentgenové záření – tedy asi 400–10 nm.

  • Zdrojem jsou např. tělesa zahřátá na vysokou teplotu, nebo výbojky naplněné parami rtuti.
  • Škodlivě působí na zrakový orgán.
  • Na ozáření tělo reaguje tvorbou prekurzorů vitaminu D.
  • Používá se při dezinfekci – ničí patogenní mikroorganismy.
  • Výrazně je pohlcováno ozonosférou a úplně např. sklem.

Odkazy

Související články