Schizoafektivní poruchy

Z WikiSkript

Schizoafektivní poruchy
Schizoaffective disorder
Rizikové faktory THC
Klinický obraz schizofrenní i afektivní symptomy
Klasifikace a odkazy
MKN-10 F25
MeSH ID D011618
OMIM 181500
MedlinePlus 000930
Medscape 294763

Schizoafektivní porucha je onemocnění, které se jeví jako poruchy nálad a schizofrenní poruchy zároveň. Mívá zpravidla krátký průběh, který dosahuje nanejvýš několika dní. [1]

Příznaky[upravit | editovat zdroj]

Součástí schizoafektivní poruchy jsou bludy s podivným obsahem a paranoidní představy. Nálada postiženého může být chorobně zvýšená nebo také skleslá. První případ doprovází expanzivní chování, zvýšené sebevědomí mnohdy spojené s podrážděností až chybějící sebekritičností. V opačném případě dochází k útlumu, pacient mívá autoakuzační bludy, cítí se bezradně a stav může vést až k suicidiálním tendencím.

Diagnostika[upravit | editovat zdroj]

Pro správnou diagnostiku je potřebná přítomnost znaků charakteristických pro schizofrenii. Jedná se především o nesouvislé ambivalentní myšlení doprovázené intrapsychickými halucinacemi. Dalšími méně typickými příznaky, které jsou dávány v souvislost se schizoafektivními poruchami jsou zmatenost, neklidné delirium a oneiroidní stavy. Ataky bývají zřetelně ohraničené a přicházejí bez zřetelných reziduálních symptomů. Dochází k menším změnám v osobnosti než u schizofrenie a prognóza těchto poruch bývá zpravidla příznivější.

Klasifikace rozlišuje na 3 typy těchto poruch:

  •  depresivní,
  •  manický,
  •  smíšený.

Léčba[upravit | editovat zdroj]

Během léčby se prolíná léčba psychózy a léčba poruchy nálad, obvykle se jedná o podávání antipsychotik v kombinaci s antidepresivy. Z první skupiny se používají antipsychotika II. generace, tzv. atypická antipsychotika, jakými jsou risperidonStátní úřad pro kontrolu léčiv: risperidon nebo olanzapinStátní úřad pro kontrolu léčiv: olanzapin. Ze skupiny antidepresiv patří k hodně užívaným fluoxetinStátní úřad pro kontrolu léčiv: fluoxetin, fluvoxaminStátní úřad pro kontrolu léčiv: fluvoxamin a citalopramStátní úřad pro kontrolu léčiv: citalopram. Užitečné v terapii může být také podávání tymoprofylaktik s obsahem lithia, která brání novým atakám.

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Externí odkazy[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

  1. ZVOLSKÝ PETR a RABOCH JIŘÍ. Psychiatrie. 1. vyd. Praha: Galén, c2001, xxvii, 622 s.