Portál:Interní propedeutika

Z WikiSkript

Interní propedeutika.png     Interní propedeutika

Doporučená literatura
  • CHROBÁK, Ladislav, et al. Propedeutika vnitřního lékařství. 2. vydání. Grada, 2003. ISBN 80-247-0609-1.
  • KLENER, Pavel, et al. Propedeutika ve vnitřním lékařství. 2. vydání. Praha : Galén, 2006. 325 s. ISBN 80-246-1254-2.
  • ŽÁK, Aleš a Jan PETRÁŠEK. Základy vnitřního lékařství. 1. vydání. Praha : Galén, 2011. 523 s. ISBN 9788072626977.
Procvičování EKG


Symptomy