Syndrom bronchiální obstrukce (interní propedeutika)

From WikiSkripta

Syndróm bronchiálnej obštrukcie je súbor príznakov, ktoré sa vyskytujú u akútných a chronických zápaloch priedušiek.

Príznaky[edit | edit source]

Poklep[edit | edit source]

  • jasný

Posluch[edit | edit source]

  • vezikulárne dýchanie s predĺženým expíriom
  • pískoty a vrzoty (suché chrapoty)
  • po zakašľaní sa dýchacie šelesty menia, najmä suché chrapoty môžu na jednom mieste vzniknúť a na druhom vymiznúť
  • ak je prítomné vlhké sputum − vlhké chrapoty

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • CHROBÁK, Ladislav, et al. Propedeutika vnitřního lékařství. 2. vydání. Praha : GRADA Publishing, 2007. 243 s. ISBN 978-80-247-1309-0.