Bronchiální obstrukce/Repetitorium

Z WikiSkript

Chronická obstrukční plicní nemoc. Bronchiální obstrukce.[upravit | editovat zdroj]

Předpokládané pojmy: odpor dýchacích cest

Patologické změny odporu dýchacích cest[upravit | editovat zdroj]

CHOPN, dvě základní klinické formy a jejich následky[upravit | editovat zdroj]

(Emfyzém. Chronická bronchitida. Pink puffers. Blue bloaters. Kouření.)

Dělení[upravit | editovat zdroj]

  • Morfologické,
  • Funkční: Chronická obstrukční plicní choroba (CHOPN):
  1. emfyzematický typ.
  2. bronchitický typ.

Emfyzém plic, Chronická bronchitis[upravit | editovat zdroj]

Definice emfyzému[upravit | editovat zdroj]

Nadměrné rozšíření terminálních dýchacích prostor spojené s poruchou interalveolárních sept.

Příčiny[upravit | editovat zdroj]

Kombinace faktorů mechanických, funkčních, cévních, tkáňových (proteolýza v plicní tkáni), genetických (alfa 1 antitrypsin) a působení zevních škodlivin (kouření).

Definice chronické bronchitis[upravit | editovat zdroj]

Známá epidemiologická diagnóza chronické bronchitidy (Fletcher, 1959) - kašel s expektorací, alespoň po tři měsíce v roce minimálně ve dvou po sobě jdoucích letech - se ukázala být užitečná i pro klinickou medicínu.

Funkční změny[upravit | editovat zdroj]

Nerovnoměrná ztráta elasticity plicní tkáně (zvýšení statické poddajnosti plic, zvětšení FRC). Nerovnoměrné zvýšení odporu dýchacích cest (FEV1 – jednovteřinová vitální kapacita). Zmenšení difúzní plochy (i když je zvýšení FRC). Nerovnoměrná plicní ventilace (venózní příměs) a perfúze (zvětšení alveolárního mrtvého prostoru). Respirační insuficience. Zvětšená dechová práce. Někdy plicní hypertenze a cor pulmonale (hypoxie, hyperkapnie v alveolech, změny mechaniky dýchání, morfologické změny plic).


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Repetitorium patofyziologie
Kniha.png Tento článek je součástí Repetitoria patofyziologie
Další kapitoly ze souboru VÍZEK, M.: Repetitorium zobrazíte zde:
Obecná patofyziologie
Respirace


Oběh
Nervový systém


Externí odkazy[upravit | editovat zdroj]

Zdroj[upravit | editovat zdroj]

Reference[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

Doporučená literatura[upravit | editovat zdroj]