Poruchy funkce mozečku/Repetitorium

Z WikiSkript

Poruchy funkce mozečku[upravit | editovat zdroj]

Předpokládané pojmy: funkce jednotlivých částí mozečku

Soubor příznaků

  • ataxie: porucha stoje, chůze a zachovávání rovnováhy;
  • asynergie: porucha koordinace vzdálených svalových skupin;
  • dysmetrie: stíhání cíle;
  • adiadochokineza: neschopnost provádět rychlé alternující pohyby, např. supinace/pronace;
  • intenční tremor: třes při cílených pohybech (narozdíl od klidového třesu);
  • hypotonie svalů: pasivita.

Syndrom paleocerebelární[upravit | editovat zdroj]

Porucha centrálních částí mozečku

  • postihuje axiální a proximální končetinové svaly;
  • poruchy stoje, chůze, rovnováhy; asynergie.

Syndrom neocerebelární[upravit | editovat zdroj]

Porucha laterálních částí (hemisfér) mozečku

  • postihuje distální svaly končetin a jemnou motoriku;
  • dysmetrie, hypotonie, adiadochokineza, intenční třes.


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Repetitorium patofyziologie
Kniha.png Tento článek je součástí Repetitoria patofyziologie
Další kapitoly ze souboru VÍZEK, M.: Repetitorium zobrazíte zde:
Obecná patofyziologie
Respirace


Oběh
Nervový systém


Zdroj[upravit | editovat zdroj]