Paleocerebelárny syndróm

Z WikiSkript

Je charakterizovaný motorickými poruchami spôsobenými narušením funkcie paleocerebela, ktoré zaisťuje správne napätie posturálneho (antigravitačného) svalstva a prevedenie naučených stereotypných pohybov.

Symptómy[upravit | editovat zdroj]

Pre syndróm je príznačný znížený odpor voči pasívnym pohybom – svalová hypotonia sprevádzaná hyporeflexiou, čo sa manifestuje poruchou stoja – astázia. Stoj a chôdza je neistá so širokou bázou s tendenciou pádu na akúkoľvek stranu – abázia. Pri držaní tela sa objavuje spontánna deviácia na stranu mozočkovej lézie. Porucha koordinácie trupového axiálneho svalstva – axiálna ataxia spôsobuje tzv. veľkú paleocerebelárnu asynergiu prejavujúcu sa problémami pri zmene polohy tela ako vzpriamenie, posadenie sa a udržiavanie stoja. Pri zatvorení očí sa porucha koordinácie nezhoršuje. Podobné symptómy nachádzame aj u neocerebelárneho syndrómu.

Vyšetrenie[upravit | editovat zdroj]

  • Záklon trupu – pri skúške záklonu pacient neflektuje kolená, nepodsúva ťažisko a môže dôjsť k pádu na zem.
  • Pozičný pokus – pacient udrží pred sebou napnuté paže, len po relatívne krátku dobu.
  • Fenomén odrazu – testuje mozočkovú hypotoniu. Pacient pasívne rozpaží horné končatiny a náhle pustí k trupu. Na strane mozočkovej lézie pozorujeme niekoľko neubrzdených odrazov od trupu.

Etiopatogenéza[upravit | editovat zdroj]

Najčastejším dôvodom poruchy funkcie je intoxikácia etanolom, spôsobujúca poruchy rovnováhy, titubácie a a ataxie chôdze. Porucha môže nastať pri infarkte, či hemoragii s nástupom rýchlych nešpecifických príznakov ako je bolesť hlavy, závraty, poruchy rovnováhy, či ataxia na postihnutej strane trombom, či embóliou. Nádory zadnej jamy lebečnej môžu deštruovať tkanivo mozočku alebo ho rastom utlačiť a narušiť cirkuláciu mozgomiešneho moku, čo môže viesť k hydrocefalu. Ataxiu končatín a poruchu rovnováhy môže spôsobiť aj sclerosis multiplex, či difúzna mozočková demyelinizácia po infekcii vírusom Varicella Zoster. Pri farmakologickej anamnéze je potrebné si všimnúť liečbu hydantoínmiantikonvulzíva napr. pri liečbe epilepsie, keďže môžu spôsobovať cerebelárne poruchy.


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatúra[upravit | editovat zdroj]

  • NEČAS, Emanuel. Patologická fyziologie orgánových systémů. Čast 2. 2. vydání. Praha : Karolinum, 2009. 760 s. ISBN 978-80-246-1712-1.
  • SILBERNAGL, Stefan a Florian LANG. Atlas patofyziologie člověka. 1. české vydání. Praha : Grada, 2001. 390 s. ISBN 80-7169-968-3.
  • WABERŽINEK, Gerhard a Dagmar KRAJÍČKOVÁ, et al. Základy obecné neurologie. 1. vydání. Praha : Karolinum, 2004. ISBN 80-246-0803-0.