Fluidotorax (interní propedeutika)

From WikiSkripta
Damoiseauova čiara (bodkovane)
Damoiseauova čiara – rtg

Jedná sa o prítomnosť tekutiny v pleurálnej dutine.

Rozloženie tekutiny je ovplyvnené gravitáciou a elasticitou pľúc. Najväčšia elasticita je medzi skapulárnou a prednou axilárnou čiarou, preto tam zvyčajne nájdeme najviac výpotku. Vplyvom gravitácie sa tekutina nachádza najmä v kostofrénickom uhle.

Druhy tekutiny[edit | edit source]

Pohľad[edit | edit source]

  • expansio hemithoracis – roztiahnutie polovice hrudníka, viditeľné u chudých ľudí
  • plytšie dýchacie pohyby

Poklep[edit | edit source]

  • ztemnelý až temný
  • horná hranica nebýva ostrá – dôsledok postupného úbytku tekutiny kraniálnym smerom
  • nad hornou hranicou – bubienkový – Škodov poklepový tón

Posluch[edit | edit source]

  • nad výpotkom oslabené až nepočuteľné
  • pri hornej hranici kompresívne
  • fremitus a bronchofónia – oslabené až vymiznuté


Fyzikálne sme schopní preukázať fluidotorax až pri objeme 200–400 ml.


Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Fluidothorax.


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • CHROBÁK, Ladislav, et al. Propedeutika vnitřního lékařství. 2. vydání. Praha : GRADA Publishing, 2007. 243 s. ISBN 978-80-247-1309-0.