Miserere

Z WikiSkript

Heslo

Miserere je zvracení střevního obsahu nebo zvratků vzhledu střevního obsahu. Zvratky mohou mít fekulentní zápach (jako stolice). Slovo miserere má původ v latině a znamená "smiluj se". Zvracení střevního obsahu bylo v minulosti znamením, že nešťastníkovi zbývá jenom krátká doba života a neostávalo mu nic než prositi Boha o smilování.

CAVE!!! Jedná se o symptom, jehož podkladem je velmi vážný, život ohrožující stav pacienta − obstrukce GIT na úrovni střeva nebo porucha pasáže.

Mezi příčiny miserere řadíme[1]:

  • obstrukci střeva;
  • peritonitidu s ileem;
  • gastrokolickou píštěl;
  • ischemii střeva (např. embolus v a. mesenterica superior nebo inferior);
  • bakteriální přerůstání v žaludku nebo tenkém střevě.

Odkazy

Související články

Externí odkazy

Zdroj

  1. LUKÁŠ, Karel a Aleš ŽÁK, et al. Chorobné znaky a příznaky :  76 vybraných znaků, příznaků a některých důležitých laboratorních ukazatelů v 62 kapitolách s prologem a epilogem. 1. vydání. Praha : Grada, 2010. 520 s. s. 219. ISBN 978-80-247-2764-6.