Defense musculaire

From WikiSkripta

Při dráždění peritonea nebo některých zánětlivých procesech břišních orgánů, dochází k reflexnímu stahu abdominálních svalů. To se projeví prknovitě tvrdým, neprohmatným břichem.

Pacient není schopen, na rozdíl od guardingu, svaly vědomě uvolnit.

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • CHROBÁK, Ladislav, et al. Propedeutika vnitřního lékařství. 2. vydání. Grada, 2003. ISBN 80-247-0609-1.