Stanovení diagnózy

Z WikiSkript

Správné léčbě musí předcházet správná diagnóza. Stanovení diagnózy je komplexní proces, který má svá specifika a skládá se z několika dílčích kroků. Jsou to:

  1. anamnéza (osobní data, rodinná anamnéza, osobní anamnéza, farmakologická anamnéza, alergická anamnéza, abúzus, pracovní anamnéze, sociální anamnéza, gynekologická anamnéza, status praesens);
  2. fyzikální vyšetření (pohled, poslech, pohmat, poklep, per rectum vyšetření, zhodnocení pachů, výška, váha, tělesná teplota, krevní tlak, tepová a dechová frekvence);
  3. pracovní diagnóza/diferenciálně diagnostická rozvaha;
  4. další vyšetřovací metody (krevní obraz, spirometrie, zadopřední snímek hrudníku apod.);
  5. konečná diagnóza;
  6. léčba.

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

  • CHROBÁK, Ladislav, et al. Propedeutika vnitřního lékařství. 2. vydání. Praha : GRADA Publishing, 2007. 243 s. s. 127-128. ISBN 978-80-247-1309-0.