Pubertas praecox

Z WikiSkript

Předčasná puberta (pubertas praecox) je definována jako urychlení nástupu puberty o více než 2,5 směrodatné odchylky od střední hodnoty populační normy. Tzn. je charakterizována nástupem vývoje sekundárních pohlavních znaků (zvětšení prsou, růst ochlupení, změny hlasu, nárůst svaloviny, vousů, a změny v uložení tělesného tuku) před 8. narozeninami u dívek a před 9. narozeninami u chlapců. Tyto děti jsou zpočátku vyšší než jejich vrstevníci, ale období růstu je kratší a výsledná tělesná výška je nižší.[1]

Časně nastupující puberta (konstituční urychlení) je definována jako urychlení nástupu puberty o 2–2,5 směrodatné odchylky od věkové populační normy, tzn. mezi 8 a 9 lety u dívek a mezi 9 a 10 lety u chlapců. Jde o variantu normálního vývoje.[1]

Klasifikace předčasné puberty[upravit | editovat zdroj]

Inkompletní formy
 • telarche praecox, adrenarche praecox, vzácně menarche praecox.
Kompletní formy
 • centrální (pubertas praecox centralis) – gonadoliberin a gonadotropin-dependentní;
  • předčasná aktivace osy hypothalamus–hypofýza–pohlavní žlázy;
 • periferní (pseudopubertas praecox) – gonadoliberin a gonadotropin-independentní;

Inkompletní formy předčasné puberty[upravit | editovat zdroj]

 • poměrně časté
 • považovány za variantu normálního vývoje;
 • izolovaná telarche praecox (předčasný vývoj prsů)
  • obvykle u dívek mladších 2 let, někdy již při narození;
  • příčiny: zevní zdroj estrogenů (kojící matky, některé potraviny obsahující hormony, endokrinní disruptory v prostředí, matka používající kosmetiku s hormonálními výtažky) nebo vlastní produkce estrogenů při pomalejším nástupu inhibice zpětnou vazbou a centrálními mechanismy, snad i zvýšená citlivost tkání k extrogenům;
  • přechod v centrální předčasnou pubertu je vzácný, není ovlivněn růst ani výsledná výška.
 • izolovaná adrenarche praecox (předčasný vývoj pubického a axilárního ochlupení)

Kompletní formy předčasné puberty[upravit | editovat zdroj]

 • urychlený růst a kostní zrání; psychika a chování neodpovídá kalendářnímu věku;
 • bez léčby je finální výška snížená.[1]

Centrální (gonadotropin-dependentní) předčasná puberta[upravit | editovat zdroj]

 • asi u 0,6 % dětí; mnohem častěji u dívek;
 • asi polovina případů se manifestuje před 6. rokem;
 • příčina: CNS (hypotalamus, hypofýza);
 • hladiny hormonů: FSH a LH zvýšené (pubertální), pohlavní hormony (estrogeny/testosteron) zvýšené;
 • přítomny druhotné pohlavní znaky; symetricky zvětšené (pubertální) varlata/vaječníky;
 • pohlavní vývoj je vždy izosexuální = v souladu s biologickým pohlavím;
 • u dívek nejčastěji idiopatická (v 70–80 %, někdy s familiárním výskytem);
 • u chlapců je většinou organická příčina (až v 65 %);
 • etiologie: idiopatická, nádory CNS (hamartom, astrocytom, adenom, gliom, germinom), zánětlivá nemocnění CNS, úrazy hlavy, iatrogenní příčiny (radio-, chemoterapie, operace), malformace CNS.[1]

Periferní (gonadotropin-independentní) předčasná pseudopuberta[upravit | editovat zdroj]

CAH z deficitu 21-hydroxylázy.
 • příčina: gonády, nadledviny;
 • hladiny hormonů: FSH a LH nízké (prepubertální), pohlavní hormony zvýšené;
 • přítomny druhotné pohlavní znaky;
 • pohlavní vývoj může být izosexulání (v souladu s biologickým pohlavím) nebo heterosexuální (virilizace u dívek, feminizace u chlapců);
 • etiologie:

Diagnostika[upravit | editovat zdroj]

 • věk prvních příznaků puberty a jejich postup, růstová dynamika, kostní věk a dosažený stupeň pohlavního vývoje podle Tannera;
 • sérové hladiny FSH, LH, estradiolu/testosteronu, TSH, fT4, DHEA nebo DHEAS;
 • stimulační test s gonadoliberinem (GnRH neboli LH-RH test) k průkazu centrální předčasné puberty;
  • po stimulaci jsou hladiny gonadotropinů zvýšené u centrální puberty a nízké u pseudopuberty;
 • MR mozku k vyloučení organické příčiny centrální předčasné puberty;
 • USG nadledvin, varlat či dělohy a vaječníků;
 • hormonální (funkční) cytologie poševní sliznice.[1]

Terapie[upravit | editovat zdroj]

 • inkompletní formy se neléčí;
 • kompletní formy se léčí podle příčiny:
 • centrální předčasná puberta: depotní agonisté gonadoliberinu (blokují hypofyzární receptory pro endogenní gonadoliberin a tím pozastavují pohlavní vývoj – zpomalí kostní zrání neboli uzávěr kostních štěrbin), nejlepší efekt při zahájení před 6. rokem věku;
  • léčba se ukončuje při dosažení kostního věku obvyklého pro pubertální růstový spurt, tj. u ve 12 letech u dívek a ve 13 letech u chlapců;
 • předčasná pseudopuberta – při neúspěchu kauzální léčby lze použít: ketoconazol k inhibici steroidogeneze, spironolacton k inhibici androgenních receptorů a tamoxifen k inhibici estrogenních receptorů.[1]


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Reference[upravit | editovat zdroj]

 1. a b c d e f g h i LEBL, J, J JANDA a P POHUNEK, et al. Klinická pediatrie. 1. vydání. Galén, 2012. 698 s. s. 175–178. ISBN 978-80-7262-772-1.
 2. DÍTĚ, P, et al. Vnitřní lékařství. 2. vydání. Praha : Galén, 2007. ISBN 978-80-7262-496-6.
 3. KLENER, P, et al. Vnitřní lékařství. 3. vydání. Praha : Galén, 2006. 285–286 s. ISBN 80-7262-430-X.