Růstová restrikce plodu

Z WikiSkript

Jedná se o hypotrofii plodu pod 10. percentil vzhledem k gestačnímu stáří plodu. Příčinou může být dlouhodobě zhoršená výživa plodu (malnutrice) či zásobení kyslíkem (hypoxie), kde se příčina nachází mimo plod (podvýživa matky, insuficience placenty, …), nebo je tento stav dán onemocněním plodu.

Insuficientní klky placenty

Rozdělujeme ji na:

  1. časnou chronickou – projevující se již v prvním trimestru,
  2. pozdní subakutní − objevující se v 2. nebo 3. trimestru[1].

Tento stav je nutné podchytit během screeningu těhotných žen a včas odeslat na specializované perinatologické pracoviště.

U hypotrofických plodů jsou větší zdravotní rizika: častější úmrtí během porodu, poporodní komplikace, vyšší morbidita.


Odkazy[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Související články[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Zdroj[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

  • DORT, Jiří. Neonatologie :  vybrané kapitoly pro studenty LF. 1. vydání. Praha : Karolinum, 2005. ISBN 80-246-0790-5.

Reference[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

  1. ŽIŽKA,. Patologické těhotenství [online]. [cit. 2016-10-21]. <https://el.lf1.cuni.cz/gpzizka1-2015>.