Abrupce

From WikiSkripta

(Redirected from Abrupce placenty)

Heslo
Abrupce processus coracoideus.


Termín označující odtržení (ligamenta) nebo odlomení/ulomení (kosti, kostního výběžku, zubu) nebo odloučení (placenty). K odlomení kostního výběžku může dojít postraumaticky nárazem a následným tahem vazu.

Odkazy

Použitá literatura

  • VOKURKA, Martin a Jan HUGO, et al. Velký lékařský slovník. 5. vydání. Praha : Maxdorf, 0000. 1008 s. Jessenius; ISBN 80-7345-058-5.
  • VOKURKA, Martin a Jan HUGO, et al. Praktický slovník medicíny. 6. vydání. Praha : Maxdorf, 2000. 490 s. ISBN 80-85912-38-4.