Gestační trofoblastická nemoc

Z WikiSkript

Parciální mola

Gestační trofoblastická nemoc[1] je fetální invaze tkání, která se vymyká běžným kontrolním mechanismům. Běžně by invaze trofoblastu měla zanikat do 30 dnů po ukončení těhotenství (porod, potrat, ektopická gravidita)[1]. Rozlišujeme mola hydatidosa partialis, mola hydatidosa completa, mola hydatidosa proliferans a choriokarcinom.

Kompletní mola

Parciální (inkompletní) mola[upravit | editovat zdroj]

Mola hydatidosa partialis (MHP) vzniká oplozením vajíčka dvěma spermiemi najednou (69,XXX; 69,XXY). Takto vzniklá triploidní zygota má dvě sady otcovských a jednu sadu mateřských haploidních chromosomů. Malignizuje raritně. Klinicky se vyskytuje nepravidelné krvácení v prvním trimestru (kvůli vývojovým vadám se plod jen výjimečně dožívá porodu, pokud se dožije, vždy po něm umírá). Léčbou je vakuumexhausce a RCUI, dispenzarizace a monitoring hladin hCG.

Proliferující mola

Kompletní mola[upravit | editovat zdroj]

Mola hydatidosa completa (MHC) vzniká oplozením prázdného vajíčka (0 chromozomů) dvěma spermiemi najednou (46,XX; 46,XY), nebo jednou spermií, která se endoreduplikuje (46,XX). Obě sady chromozomů jsou tak paternálního původu. Embryo se nemůže vyvíjet, klky jsou bezcévnaté, edematózní, se vzhledem „hrozníčků vína“[1]. Na ultrazvuku je patrný obraz „sněžení“[1]. Malignizuje ve 4–8 %[1]. Léčbou je vakuumexhausce a RCUI, dispenzarizace a monitoring hladin hCG.

Proliferující mola[upravit | editovat zdroj]

Mola invasiva (mola proliferans, mola destruens, MP) je nejagresivnější. Biologicky je nejisté povahy. Léčba je vakuumexhausce a RCUI, ve 20 % je nutná chemoterapie.

Choriokarcinom[upravit | editovat zdroj]

Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránkách Nádory germinální, Neepitelové nádory ovária.

Choriokarcinom je epitelový nádor buněk trofoblastu. Metastazuje časně hematogenně do pochvy, plic, jater a mozku[1].

Je nejlépe léčitelným zhoubným nádorem, léčí se metotrexátem nebo aktinomycinem D v mono- nebo polychemoterapii s kurativním záměrem ve všech stádiích s dobrou prognózou. Léčba se provádí ve specializovaném centru.

Tabulka[upravit | editovat zdroj]

Kritérium Kompletní mola Parciální mola
Karyotyp Diploidní (46;XX/XY) Triploidní (69;XXX/Y)
Vznik Androgenní
2x spermie + vajíčko bez X
1x spermie + vajíčko bez X => duplikace
Smíšený
2x spermie + normální vajíčko
1x 46 XX/Y spermie + normální vajíčko
Embryo Nikdy! Umíra do 10. týdne
Klky Avaskulární Vaskularizované
Trofoblast Difúzní proliferace Fokální proliferace
Atypie (buněčné) Ano Ne
hCG Hodně zvýšené Normální
Choriokarcinom 2% Vzácný


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Externí odkazy[upravit | editovat zdroj]

Reference[upravit | editovat zdroj]

  1. a b c d e f ROB, Lukáš, Alois MARTAN a Karel CITTERBART. Gynekologie. 2. vydání. Praha : Galén, 2008. 390 s. s. 211–213. ISBN 978-80-7262-501-7.