Biobanky

Z WikiSkript

ATCG.jpg

Biobanky jsou databáze DNA, které se zabývají odebíráním, skladováním a využíváním vzorků pro výzkum a experimenty. Dárci vzorků jsou i nadále sledováni - zejména jejich zdraví a životní styl - a vědci doufají, že tak budou v budoucnu schopni najít souvislost mezi vlivy prostředí a vznikem některých onemocnění. Biobanky jsou obvykle přidruženy k univerzitám, nemocnicím nebo neziskovým organizacím. Můžeme je dnes najít např. ve Velké Británii (uloženo přes 500 000 vzorků), Skotsku, Německu nebo na Islandu.

Uložení vzorků[upravit | editovat zdroj]

Vzorky jsou skladovány v poměrně složitých systémech, které brání jejich fyzikálnímu nebo chemickému znehodnocení. V jednom systému je možné skladovat na 40 000 vzorků. Skladovací teplota se pohybuje kolem −80° C. Samozřejmostí je také ochrana osobních údajů jednotlivých dárců. Kromě jejich DNA jsou zařízení také oprávněna uchovávat jejich klinické zprávy.

Význam biobank[upravit | editovat zdroj]

Informace získané z tohoto projektu by měly být využity při odhalení vzniku mnoha onemocnění - nádorového bujení, kardiovaskulárních nemocí, diabetu, demence a mnoha dalších. Nevýhodou je však dlouhodobost celého projektu. Pacienti musejí být sledovaní minimálně po dobu dalších 10 let, spíše déle, aby byly vůbec získány první závěry.

Negativní argumenty[upravit | editovat zdroj]

Přesto existuje mnoho protiargumentů a odpůrců této myšlenky. Projekt je cenově velice nákladný a jeho odpůrci argumentují skutečností, že povede pouze k velmi všeobecným závěrům. Jako efektivnější vnímají sledování změn na konkrétních případech, více do hloubky.

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Externí odkazy[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]