Oculocardiálny reflex

Z WikiSkript

Pri oculocardiálnom reflexu ide o spomalenie srdečnej frekvencie vzniknuté ako reflexná odpoveď na podráždenie očných buliev a extraokulárnych svalov. Reflex je tiež známy ako Aschner-Dagnini reflex, či trigeminálny reflex.

Reflexný oblúk[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Aferentná dráha reflexu
Podráždenie senzitívnych zakončení nervus ophtalmicus v očnici sa šíri do ganglion trigeminale Gasseri. Ďalej pokračuje podnet do senzitívneho jadra nervus trigeminus a nasledovne do visceromotorického centra nervus vagus.
Eferentná dráha reflexu
Stimul je šírený n. X a jeho rami cardiaci k sinoatriálnemu uzlu, kde pôsobí negatívne chronotropne. Prítomný je tiež negatívne inotropný účinok.

Korelácie[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Na oculocardiálny reflex treba brať zreteľ v očnej chirurgii, kedy operačný zákrok môže vyvolať nežiaduci pokles srdečnej frekvencie. Obnovenie normálneho rytmu by malo nastať po uvoľnení tlaku, pokiaľ sa tak nestane je nutné podať látky antagonistické voči acetylcholínu – napr. atropín.

Oculocardiálny reflex môže naopak slúžiť ako prvá pomoc pri enormne zvýšenej srdečnej frekvencii – napr. v prípade stavov približujúcich sa k infarktu.

Odkazy[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Související články[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Externí odkazy[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Použitá literatúra[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

  • ČIHÁK, Radomír a Miloš GRIM. Anatomie 3. 2., upr. a dopl vydání. Praha : Grada, 2004. 673 s. sv. 3. ISBN 80-247-1132-X.