Cvičné testy z biofyziky (2.LF UK)/2017-18

Z WikiSkript

Tvorba cvičných testů z biofyziky je jedním ze seminárních projektů studentů 1. ročníku Všeobecného lékařství na 2.LF v akademickém roce 2017/18. Na tvorbě testů, které jsou dostupné přihlášeným uživatelům na webových stránkách Moodle, se v tomto akademickém roce 2017/2018 podílejí kruhy 1, 4, 7, 8, 9 a 10 . Témata jednotlivých testů vycházejí z témat přednášek i praktik.

V tabulkách níže je uvedeno rozvržení jednotlivých témat a kruhové rozdělení včetně jmen jejich autorů.

(Tabulku můžete vypracovat po vzoru minulého roku: Cvičné testy z biofyziky (2.LF UK)/2016-17:

Cvičné testy k přednáškám[upravit | editovat zdroj]

Výukový
týden
Téma Kruh Autoři testu Splněno, Poznámka
1 Biomechanika Kruh 7 3.1.2018 - připraveno ke kontrole - chyby napraveny
2 Elektřina a magnetismus - RTG Kruh 4
 • Jan Hofman
 • Alžběta Paholíková
Připraveno ke kontrole
Elektřina a magnetismus Kruh 4 Připraveno ke kontrole
3 Optika Kruh 4 Připraveno ke kontrole
Optika 2 Připraveno ke kontrole
Optika 3 Připraveno ke kontrole
4 Biofyzika vidění Kruh 8 Připraveno ke kontrole, otázky v testech opraveny
5 Akustika Kruh 8 Připraveno ke kontrole, otázky v testech opraveny
6

Zobrazovací a terapeutické metody
využívající ionizující záření

Kruh 7 Na podnět učitele opraveny chyby v letošním i loňských testech týkajicích se daného tématu. Připraveno na finální kontrolu.
7 Fyzikální princip a aplikace laserů
a mikroskopických technik v medicíně 2 (kruh 10)
Kruh 10 Připraveno ke kontrole
8 Termodynamika & Bioenergetika Kruh 8 Připraveno ke kontrole
9 Biofyzikální metody v regenerativní medicíně Kruh 8 Připraveno ke kontrole
10 Biosignály Kruh 7 3.1.2018 - chyby napraveny, test je připraven ke kontrole
11 Biofyzika buňky a tkání Kruh 7 3.1. 2018 - test je připraven ke kontrole
12 Biofyzika v nanobiotechnologiích
13 Fluorescence a pokročile optické techniky

Cvičné testy k praktikům[upravit | editovat zdroj]

Číslo
úlohy
Téma Kruh Autoři testu Splněno, Poznámka
1 Polarimetrie: Kruh 4
 • Vojtěch Janda
Připraveno ke kontrole
Polarimetrie: Kruh 1
tým 1A
 • Adamiv (Ivan Adam)
 • Filip Malček
 • Ondřej Richter
Připraveno ke kontrole
2018-01-06 – viz Polarimetrie - diskusní fórum
2018-01-06 – opraveno dle připomínek
Kruh 9
 • Zuzana Válová
2 Elektrokardiografie: Kruh 1
tým 1B
Připraveno ke kontrole
2018-01-06 – viz poslední připomínky
Elektrokardiografie - diskusní fórum
2018-01-07 – opraveno dle připomínek
Kruh 9
tým 9A
Elektrokardiografie: Kruh 4
 • Filip Baldík
Připraveno ke kontrole
2018-01-06 – viz poslední připomínky
Elektrokardiografie - diskusní fórum
3 Perimetrie: Kruh 1
tým 1C
 • Radek Lakomý
 • Lucie Mrázková
 • Václav Šimánek
Připraveno ke kontrole
2018-01-06 – viz Perimetrie - diskusní fórum
2018-01-07 – opraveno dle připomínek
Kruh 9
Perimetrie: Kruh 4
 • Anna Linhartová
Připraveno ke kontrole
2018-01-07
4 Spektrofotometrie: Kruh 4
 • Jana Pavelcová
 • Radka Šedivá
 • Anna Vlčková
Připraveno ke kontrole
Spektrofotometrie: Kruh 1
tým 1D
 • Martina Dietrichová
 • Petra Kovařčíková
 • Matej Prokopovič
Připraveno ke kontrole
2018-01-07 – viz Spektrofotometrie - diskusní fórum
2018-01-07 – opraveno dle připomínek
Kruh 9
5 Audiometrie: Kruh 1
tým 1E
 • Klára Machová
 • Dominika Svobodová
 • Michal Vrbík
Připraveno ke kontrole
2018-01-07 – viz Audiometrie - diskusní fórum
2018-01-07 – opraveno dle připomínek
Kruh 9
6 Ultrasonografie: Kruh 4
 • Jana Pavelcová
 • Radka Šedivá
 • Anna Vlčková
Připraveno ke kontrole
Ultrasonografie: Kruh 1
tým 1F
Připraveno ke kontrole
2018-01-07 – viz Ultrasonografie - diskusní fórum
2018-01-07 – opraveno dle připomínek
Kruh 9
Kruh 3 Test USG
Ultrasonografie: Kruh 4
 • Simona Michalicová
Připraveno ke kontrole
7 Radioaktivita: Kruh 7 2017-12-23 Vznesen požadavek na kontrolu,
ale dosud není založeno ani diskusní fórum na moodle,
aby mohla taková kontrola proběhnout.
Poté zkontroluje Tomsa
2017-12-26 Diskusní fórum založeno
Ale: 2017-12-28:
 • Počet diskusních příspěvků: 0
 • Počet pokusů: 0
Radioaktivita:

Test Radioaktivita 2

Kruh 7 Připraveno ke kontrole
Radioaktivita: Kruh 4
 • Jana Pavelcová
 • Radka Šedivá
 • Anna Vlčková
Připraveno ke kontrole
Radioaktivita Kruh 3
 • Markéta Zelinková
8 Dopplerovská sonografie:
Kruh 3
 • Jan Řeháček
Dopplerovská sonografie: Kruh 4
 • Anna Linhartová
Připraveno ke kontrole
9 Optometrie: Kruh 10 Připraveno ke kontrole
10 Evokované potenciály: Kruh 10 Připraveno ke kontrole
11 Základní tělesná vyšetření: Kruh 4
 • Milan Žemlička
Připraveno ke kontrole
Základní tělesná vyšetření: Kruh 1
tým 1E
 • Klára Machová
Připraveno ke kontrole
2018-01-07 – viz ZTV - diskusní fórum
2018-01-07 – opraveno dle připomínek
Kruh 9
 • Kateřina Englerová
 • Vasilisa Savchenko
 • Timea Debnarova (Timea Debnárová)
12 Ergometrie: Kruh 1
tým 1B
Připraveno ke kontrole
2018-01-07 – viz Ergometrie - diskusní fórum
2018-01-08 – opraveno dle připomínek
Kruh 9

Připomínky[upravit | editovat zdroj]

Prosím, čtěte, sledujte a plňte připomínky na diskusní stránce: Diskuse:Cvičné_testy_z_biofyziky_(2.LF_UK)/2017-18

Typy otázek[upravit | editovat zdroj]

Tyto testy by měly primárně sloužit k tomu, aby si na nich studenti sami probrali základní věci a zjistili místa, ve kterých látce příliš nerozumí. Proto by bylo dobré, kdyby testy zahrnovaly spektrum otázek přibližně v následujícím pořadí, např.:

Testy k přednáškám[upravit | editovat zdroj]

 1. Zopakování středoškolské fyziky, související s tématem
 2. Nové teoretické poznatky z biofyziky
 3. Praktické upotřebení v medicíně (diagnostika, terapie)
 4. Srovnání různých metod (v rámci tématu přednášky)
 5. Vztah k tématům ostatních přednášek (např. UZ vyšetření vs. RTG apod.)

Testy k praktikům[upravit | editovat zdroj]

 1. Zopakování středoškolské fyziky, související s tématem
 2. Teoretické otázky, probírané na přednášce
 3. Vyžití dané metody v přístroji, konstrukce přístroje
 4. Cíle vyšetření či měření
 5. Příprava a předpoklady správného vyšetření či měření
 6. Očekávané výsledky, rozsahy možných hodnot, normy
 7. Možné odchylky výsledku vyšetření, artefakty, vliv rušení atp.
 8. Vztah k jiným úlohám

Časový limit[upravit | editovat zdroj]

Chtělo by to trochu ujednotit časový limit u různých testů – je to především na vzájemnou dohodu wikiskriptorů, kteří by měli komunikovat mezi sebou. Můžeme vyjít z toho, že jak v přijímacích zkouškách, tak i ve zkouškových testech se počítá s časovým limitem průměrně 1 minuta/otázku – v těchto případech se jedná o multichoice testy se čtyřmi variantami odpovědí, u jiných typů testů je třeba časy přiměřeně upravit.

Kategorie[upravit | editovat zdroj]

Testové otázky a testy je samozřejmě nutné vytvářet v příslušných kategoriích:

Lekce[upravit | editovat zdroj]

Testy k jednotlivým lekcím (přednáškám):

 • 1) Biomechanika
 • 2) Optika
 • 3) Elektřina a magnetismus
 • 4) Biofyzika vidění
 • 5) Fyzikální princip a aplikace laserů a mikroskopických technik v medicíně
 • 6) Akustika
 • 7) Termodynamika & Bioenergetika
 • 8) Biofyzika buňky a tkání
 • 9) Biofyzikální metody v regenerativní medicíně
 • 10) Zobrazovací a terapeutické metody využívající ionizující záření
 • 11) Biosignály
 • 12) Fluorescence a pokročile optické metody v medicíně
 • 13) Biofyzika v nanobiotechnologiích

Praktika[upravit | editovat zdroj]

Testy k jednotlivým praktikům

 • 1) Polarimetrie
 • 2) Elektrokardiografie
 • 3) Perimetrie
 • 4) Spektrofotometrie
 • 5) Audiometrie
 • 6) Ultrasonografie
 • 7) Radioaktivita
 • 8) Dopplerovská sonografie
 • 9) Optometrie
 • 10) Evokované potenciály
 • 11) Základní tělesná vyšetření
 • 12) Ergometrie

Postup kontroly[upravit | editovat zdroj]

Je samozřejmé, že odevzdanou práci by si v prvé řadě měli po sobě "přečíst" samotní autoři – tj. ten test si sami vyzkoušet. Po nich wikiskriptoři, kteří za tuto oblast zodpovídají – a alespoň nějakou reakci jako první uvést do příslušné diskuse. Pak by ten test měl projít kontrolou spolužáků – to byl přeci ten hlavní důvod, proč se jako studenti zapisovali do tohoto kursu. A teprve po těchto prvotních kontrolách byste se měli osmělit a předat testy k revizi učitelům. Pokusíme se stručně shrnout:

 1. Testy si projdou jejich autoři, pořádají o kontrolu svého wikiskriptora
 2. Testy si projdou wikiskriptoři a napíšou alespoň nějaký komentář a své hodnocení do příslušné diskusní skupiny
 3. Každý z testů projede alespoň 20 spolužáků (můžou být z různých kruhů), alespoň polovina z nich by měla nějak zareagovat v příslušném diskusním fóru (alespoň tak, že např. test je pěkný a bez dalších připomínek).
 4. Po těchto předběžných kontrolách bude test předán ke kontrole učitelům – požadavek bude zapsán ve výše uvedené tabulce s uvedeným datem.

Wikiskriptoři[upravit | editovat zdroj]

Testy jsou dostupné na stránce: https://moodle.mefanet.cz/login/index.php

Pro získání přístupového klíče kontaktujte některého z wikiskriptorů nebo Vašeho vedoucího praktika z Biofyziky (pro studenty 2.LF).

UPOZORNĚNÍ: Vzhledem k tomu, že testy doposud neprošly odbornou korekturou, mohou se v nich vyskytovat chyby a mylné nebo nepřesné informace. Testy jsou určeny k ověření, jak studenti chápou přednášky a jak jsou připraveni na praktická cvičení. Při přípravě na zkoušku z předmětu Biofyzika by však jednotlivé otázky a odpovědi měly být dále konzultovány s odbornou literaturou pro zaručení správnosti uvedených informací.