Portál:Biofyzikální praktikum (2. LF UK)

From WikiSkripta

Úlohy[edit | edit source]

Návody zde na Wikiskriptech[edit | edit source]

Toto jsou ty nejaktuálnější návody na praktika. Různé další návody ve Wordu, které se tak různě vyskytují mezi studentstvem, jsou vesměs zastaralé.

1Elektrokardiografie (2. LF UK)
2Radioaktivita (2. LF UK)
3Základní tělesná vyšetření (2. LF UK)
4Ergometrie2 (2. LF UK)
5Dopplerovská sonografie (2. LF UK)
6Ultrasonografie (2. LF UK)
7Polarimetrie (2. LF UK) + Glukometr (2. LF UK)
8Spektrofotometrie (2. LF UK)
9Optometrie (2. LF UK)
10Perimetrie (2. LF UK)
11Evokované potenciály (2. LF UK)
12Audiometrie (2. LF UK)


Přílohy[edit | edit source]

Videotutoriály[edit | edit source]

Odkazy na různé videotutoriály jsou uvedeny u jednotlivých návodů, zde je jejich souhrnný přehled:

1Elektrokardiografie
4Doppler
7Polarimetrie + Glukometr
8Spektrofotometrie
9Optometrie + Fokometr
10Perimetrie
11Evokované potenciály
12Audiometrie (bez zvuku, jen titulky)


Náhradní, výběrové a doplňkové úlohy[edit | edit source]

Úlohy, které byly kvůli redukci počtu úloh kvůli pandemii apod. z programu na letošní akademický rok 2020-21 vypuštěny, nicméně je možno si je v našich praktikách ve volném čase dobrovolně vyzkoušet:

  1. Pulzní oxymetrie
  2. Bioimpedanční váha (2. LF UK)
  3. biosignalsplux (2. LF UK) – snímání různých biosignálů: EKG, EMG, EEG, EDA (kožní vodivost), plethysmografie (snímání dechu)

Laboratorní řád a bezpečnost práce[edit | edit source]

Každý si (doma) přečte Fórum: Laboratorní řád a bezpečnost práce (2. LF UK) a před zahájením praktik svým podpisem stvrdí, že se s ním seznámil. Bez tohoto úkonu nemůže praktika zahájit.

Odkazy[edit | edit source]