Základy vyhledávání ve volných zdrojích

Z WikiSkript

Internet – globální informační síť[upravit | editovat zdroj]

 • celosvětový systém navzájem propojených počítačových sítí (tzv. „síť sítí“)
 • nemá vlastníka, žádné řídící centrum, které by rozhodovalo co, kde a kdy bude v síti zveřejněno
 • provozem a dalším vývojem Internetu se zabývají nevládní organizace (ISOC – Internet Society, W3C – WWW Consortium)
 • je zdarma

Historie Internetu[upravit | editovat zdroj]

 • první vize počítačové sítě – 1946 v povídce Murray Leinstera „A Logic named Joe“
 • původně vyvíjen pro vládní a armádní účely
 • 1969 – ARPANET – první předchůdce – propojení 4 počítačových sítí (USA)
 • 1972 – první e-mailový program
 • 1973 – TCP (Transmission Control Protocol) – umožňuje přenos dat mezi počítači propojenými do sítě (dnes – TCP/IP – sada protokolů pro komunikaci v počítačové síti)
 • 1987 – vznik pojmu Internet
 • 1989 – návrh vývoje www a hypertextu
 • 1994 – komercionalizace Internetu
 • 2006 – 1mld. uživatelů

Základní služby Internetu[upravit | editovat zdroj]

 • WWW
 • elektronická pošta
 • Instant messaging
 • FTP
 • VoIP (Voice over Internet Protocol)

Internet jako informační zdroj[upravit | editovat zdroj]

 • výběr zveřejněných informací není nikým odborně editován a kontrolován
  • informace neaktuální, chybí datování vzniku
  • nekvalitní, nelze ověřit původní zdroj
  • chybí informace o původnosti zdroje (původní, převzatý)

Web – viditelný x neviditelný[upravit | editovat zdroj]

 • viditelný web (visible web, surface web) – volně prohledatelné zdroje
 • neviditelný web (invisible web, hluboký, deep web) – zdroje, jejichž obsah není dostupný prostřednictvím standardních vyhledávacích strojů (jsou pro ně neviditelné) – databáze, stránky chráněné heslem, neodkazované webové stránky

Nástroje viditelného webu[upravit | editovat zdroj]

Základy rešeršní strategie – tipy a triky[upravit | editovat zdroj]

Vyhledávání frází, zástupné znaky[upravit | editovat zdroj]

 • uvozovky vytvoří frázi
 • tzv. wild card symboly - ?, *, $

Booleovské operátory[upravit | editovat zdroj]

 • AND (= all of the words) – zužuje dotaz
 • OR (= any of the words) – rozšiřuje dotaz
 • NOT (= odstraňuje nežádoucí odkazy)

Př. Zámky NOT ((zabezpečovací AND zařízení) OR uzamykací OR FAB OR vstup OR dveře OR dveřní OR klíče)

Proximitní operátory[upravit | editovat zdroj]

 • Specifikují posloupnost nebo vzdálenost mezi hledanými výrazy
 • NEAR – určí maximální vzdálenost slov (např. x near/3 y → x a y budou max. 3 slova od sebe)
 • ADJ (adjacent) – výrazy vedle sebe, ale nezáleží na pořadí
 • Followed by – výrazy vedle v přesně daném pořadí

Volné informační zdroje - medicína[upravit | editovat zdroj]

Internet dnes – Web 2.0[upravit | editovat zdroj]

 • Pojem popisuje trendy a nové možnosti Internetu
 • Pojem poprvé použit 2004 Tim O´Reilly
 • Ross Mayfiled – „Web 1.0 was commerce, web 2.0 is people“
 • Uživatelé mohou více než jen získávat informace

Dříve[upravit | editovat zdroj]

 • obsah webu vytváří jeho vlastník
 • aktualizace dle možností vlastníka
 • neexistuje komunita – návštěvník je pasivní příjemce informace

Internet dnes – Web 2.0[upravit | editovat zdroj]

 • Návštěvníci se aktivně podílejí na tvorbě obsahu
 • Interakce nutná – formou diskusí, chatu, osobního profilu
 • Web je živý organismus – miliony tvůrců obsahu
 • Vznik komunit – zájmové, profesní – vytváření osobních profil
 • blogy, wiki systémy
 • AJAX – mění obsah svých stránek bez nutnosti jejich znovunačítání (mapy – zoom)
 • tagování, folksonomie
 • RSS – vyžádané upozornění na novinky na vybraných stránkách

Vyhledávací stroje Webu 2.0[upravit | editovat zdroj]

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Zdroj[upravit | editovat zdroj]