Citování použité literatury

From WikiSkripta

Citace zdrojů je nezbytnou součástí každé odborné práce. Autor uvádí zdroje v takovém formátu, aby se dal citovaný dokument dohledat. Existují různé citační styly, které se liší dle typu dokumentu.

Citační styly[edit | edit source]

Je důležité zachovat jednotnou formu citací v celé práci.

Citace uvádíme:

 • na konci celé práce
 • na konci kapitol
 • pod čarou

Formální citační styly upravují:
normy – platí pro VŠKP

 • ČSN ISO 690:2011 (Bibliografická citace)
 • ČSN 010195 (Bibliografický záznam)

pokyny pro autory od nakladatelství


Příklady citací[edit | edit source]

Citování monografie[edit | edit source]

Katalogizační záznam
Povinné údaje: autor, název, pořadí vydání, rok vydání, ISBN
Volitelné údaje: místo vydání, nakladatel, počet stran, edice

Neurorehabilitace - Marcela Lippertová-Grünerová, [spoluautoři Jan Pfeiffer, Olga Švestková]. -- 1. vyd.. -- Praha : Galén, 2005. -- 350 s. : il., ISBN 80-7262-317-6


Příklad: LIPPERTOVÁ-GRÜNEROVÁ, Marcela. Neurorehabilitace. 1. vyd. Praha: Galén, 2005. 350 s. ISBN 80-7262-317-6

Citování článku z časopisu[edit | edit source]

Citace z PubMedu: uváděné údaje: autor, název článku, název časopisu, ročník, číslo, rok, stránky, ISSN časopisu

[Ergotherapy in palliative care]
Chaudéron M, Vabre A.
Soins Gerontol. 1999 Aug-Oct;(19):37-8. French. No abstract available.
PMID: 10745932 [PubMed - indexed for MEDLINE]

Příklad: CHAUDÉRON M. a A. VABRE [Ergotherapy in palliative care]. Soins Gerontol. 1999, vol. 19, s. 37-38.

Citování článku z časopisu s odkazem na elektronickou verzi[edit | edit source]

 • MUSIL, D. Hluboká žilní trombóza: Minimum pro praktické lékaře. Medicína pro praxi. 2009, roč. 6, č. 5, s. 231–234. Dostupné také z: http://www.medicinapropraxi.cz/pdfs/med/2009/05/02.pdf
 • TWIJNSTRA, Minke J., et al. Regional Trauma System Reduces Mortality and Changes Admission Rates: A Before and After Study. Annals of Surgery [online]. 2009, 251(2), 339-343 [cit. 2010 –02 –17]. ISSN 0003 –4932. Dostupný komerčně ze systému OVID (DOI): http://dx.doi.org/10.1097/SLA.0b013e3181c0e910.

DOI[edit | edit source]

DOI = Digital Object Identifier – komerční centralizovaný systém pro identifikaci děl přístupných v digitální podobě. Jedná se o trvalé identifikátory, které na rozdíl od URL neodkazuje na umístění v síti, ale na obsah (pokud článek poskytují různí poskytovatelé – např. Oxford, EBSCO a ProQuest – URL se liší)

Citování webového zdroje[edit | edit source]

Uváděné údaje: autor / korporace, název, datum (odkud převzato), datum citování, link Citace: Infogram: portál pro podporu informační gramotnosti [online]. c2009 [cit. 2009-11-25]. Dostupný z:<http://www.infogram.cz/.

Citování v textu[edit | edit source]

Pomocí číselných údajů:

 • Autoři ve své publikaci uvádějí: „ … “ [1, s. 234]
 • Autoři se podrobně věnují problematice … [1]

Pomocí prvního údaje v záznamu a roku:

 • Autoři ve své publikaci uvádějí: „ … “ [Lippertová-Grünerová, 2005, s. 234]
 • Autoři se podrobně věnují problematice … [Lippertová-Grünerová, 2005]

Pomocí průběžných poznámek:

 • poznámky jsou v textu průběžně číslovány (s použitím horního indexu nebo kulatých či hranatých závorek). Poznámkový aparát může být umístěn pod čarou, na konci kapitoly nebo na konci textu. Poznámky nemusí obsahovat kompletní bibliografickou citaci. Nečíslovaný abecední seznam úplných bibliografických citací je na konci textu a obsah poznámky musí jednoznačně identifikovat citaci ze závěrečného seznamu.

www.citace.com[edit | edit source]

Projekt MU nabízí:

 • informace o správném citování
 • výukové animace
 • diskusní fórum
 • generátor citací (ISO 690 a styl APA)

tištěné dokumenty e-dokumenty

Funkce systému[edit | edit source]

Bez přihlášení

 • generování citací

Po registraci

 • správa citací (editace, řazení do složek)
 • import záznamů dle ISBN (z katalogů knihoven, Amazonu a webových služeb)
 • hodnocení záznamů
 • vkládání poznámek
 • odkazy na plné texty
 • vkládání obsahů
 • obálky knih, náhledy webových stránek
 • exporty složek (HTML, TXT, RTF a BIBTeX)
 • sdílení složek + práva přístupu
 • vyhledávání ve vlastních citacích
 • RSS kanály složek

Generátor citací na VŠCHT[edit | edit source]

zde možno vygenerovat mimo jiné citace

 • norem
 • patentů
 • zákonů

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Zdroj[edit | edit source]