Osteosyntéza a její principy

Z WikiSkript

Osteosyntéza je operační léčba zlomenin:

 • stabilizace zlomeniny spojením kostních fragmentů kovovými implantáty (dlahy, šrouby, dráty, hřeby, zevní fixatéry);
 • kostní fragmenty jsou znehybněny tak, že je umožněn volný pohyb přilehlých kloubů (umožňuje časnou mobilizaci) a jsou eliminovány svalové síly, působící dislokaci úlomků, předchází repozice a profylakticky ATB.

Typy osteosyntéz dle přístupu fixace[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

1. zevní fixace

 • montáž mimo kožní kryt – sestává ze Schanzových šroubů, Steinmannových hřebů nebo Kirschnerových drátů (K-dráty) zavedených do kosti perkutánně nebo z malých incisí a ze zevní konstrukce:
  • unilaterální (svorková);
  • bilaterální;
   • jednorovinná (rámová);
   • vícerovinná (kruhová).

2. vnitřní fixace (operační přístup, implantát je kryt měkkými tkáněmi nebo uložen v kosti)

 • intramedulární:
  • nitrodřeňové hřebování (trend je nepředvrtané zajištěné hřeby);
  • svazek K–drátů podle Hacketala;
  • Enderova osteosyntéza.
 • extramedulární:
  • dlahy a šrouby (AO osteosyntéza – přesná otevřená repozice + fixace pomocí dlah a šroubů);
  • samostatné šrouby;
  • tahová cerkláž.

Ostatní typy osteosyntéz[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • biologická osteosyntéza – zavřená repozice + nitrodřeňová osteosyntéza bez předvrtávání
  • zvláštním typem je minimálně invasivní osteosyntéza – zavřená repozice + zavedení nitrodřeňových implantátů (elastické dráty) perkutánně nebo z malé incise
 • předvrtávání dřeňové dutiny – poškození cévního zásobení (tvorba endostálního svalku), riziko tukové embolie (zejména u pacientů s polytraumatem)
 • zajištěné hřebování – šrouby procházející kostí a otvorem v hřebu kolmo na dlouhou osu
 • tahová cerkláž – fixace úlomků dvěma Kirschnerovými dráty a kličkou z ohebného drátu, která je uložena na povrchu kosti (zlomeniny klíčku nebo odlomení olecranon ulnae)
 • stabilní osteosyntéza
  • absolutně – působením svalové síly nedochází k žádným pohybům fragmentů (tahová cerkláž, staticky zajištěný nitrodřeňový hřeb, kompresní dlahy)
  • relativně – umožňuje určitý definovaný minimální pohyb fragmentů, který potencuje tvorbu svalku (dynamicky zajištěný nitrodřeňový hřeb, přemosťující dlahy)
 • adaptační osteosyntéza – úlomky stabilizovány v potřebném postavení, pohyb fragmentů není definován, k eliminaci svalové síly nutno přídatné fixace (zevní fixátor, sádrový obvaz atp.)

Indikace k osteosyntéze[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • otevřené zlomeniny;
 • nitrokloubní zlomeniny s dislokací úlomků;
 • zavřené zlomeniny, primárně nestabilní;
 • zlomeniny s interpozicí měkkých tkání;
 • zlomeniny mnohočetné;
 • zlomeniny u starých nemocných (časná mobilizace);
 • zlomeniny, u kterých se nezdařila primární repozice;
 • zlomeniny se současným poškozením cév a nervů.

Indikace k zevní fixaci[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • otevřené zlomeniny;
 • dočasná fixace u polytraumat;
 • juxtaartikulární zlomeniny;
 • přídatná fixace u adaptační osteosyntézy;
 • léčba pakloubů a kostních infektů;
 • léčba kostních defektů (prodlužování – kalotaxe).

Výhody a nevýhody osteosyntézy[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • výhodou je možnost časné mobilizace (nevznikají atrofie a kontraktury);
 • nevýhodou je riziko infekce (ranné i kostní) a prodloužení doby hojení kosti.

Odkazy[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Související články[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Zdroj[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]