Dechová rehabilitace/SŠ (sestra)

Z WikiSkript

Základním cílem dechové rehabilitace je podpora plicní ventilace a vykašlávání sekretu z dýchacích cest. Lze pomocí ní zvýšit i účinek nebulizace. Dechová rehabilitace není jen úkolem fyzioterapeuta, podíl sestry je významný.

Úkolem sestry je[upravit | editovat zdroj]

 • Spolupráce s fyzioterapeutem (FT).
 • Kontrolní činnost P/K.
 • Edukace a stimulace P/K provádět cviky i bez přítomnosti FT.
 • Provádění některých technik dechové rehabilitace.

Aktivní cyklus dechových technik[upravit | editovat zdroj]

 • 3 samostatné techniky dýchání,
 • P/K cvičí pod vedením fyzioterapeuta či ošetřující sestry.
 • P/K sedí či leží.


 1. Cvičení na zvýšení pružnosti hrudníku:
  Pomalé maximální nádechy nosem či ústy → pomalý výdech ústy nebo nosem. Cílem tohoto cvičení je aktivace kolaterální alveolární ventilace.
 2. Technika silového výdechu a huffing:
  Technika zrychleného výdechu → zrychlený, silový, aktivní výdech přes pootevřená ústa.
  Ukončeno expektoračním huffingem → slouží k mobilizaci sekrece z plic → odstranění hlenu bez kašle.
 3. Kontrolované dýchání:
  nádechy jsou klidné, uvolněné směřující do břišní oblasti → výdech pasivní, bez aktivování břišních svalů.

Autogenní drenáž[upravit | editovat zdroj]

 • Indikace: P/K s CHOPN s nadměrnou bronchiální sekrecí.
 • Cvičení prováděno v sedě či vleže.
 • P/K dýchá vědomě a zcela dýchání řídí svou myslí. Nádech je pomalý a plynulý, po jeho dokončení provede P/K inspirační pausu, po pause následuje pomalý, dlouhý a plně kontrolovaný výdech se zapojením dýchacích svalů přes pootevřená ústa.

PEP systém[upravit | editovat zdroj]

PEP = positive expiratory pressure P/K vydechuje proti zvýšenému tlaku, který je dán pomůckou.

CPAP terapie[upravit | editovat zdroj]

P/K je na obličej připevněna kyslíková maska, která má na výdechový ventil zařazen výdechovou brzdu, tzv. PEEP. Hodnota pozitivního tlaku je nastavována dle potřeb a zdravotního stavu P/K.

CPAP maskaPEEP ventil - rozdělanýCPAP přístroj pro tracheostomii či endotracheální kanylu

Oscilující PEP systém[upravit | editovat zdroj]

 • Pomůcky s kmitavými či vibračními efekty působící na dýchací cesty.
P/K vydechují do pomůcky, kde se tvoří chvějivé vibrace, ty se převádí až na bronchioly, v dýchacích cestách se vytvoří odpor v hodnotě od 5 do 20 cm H2O.
 • K pomůckám patří např.:
 1. Acapella®
 2. TriFlow®
 3. https://www.asker.cz/thera-pepl/ Thera PEP®]
 4. Flutter®
 5. RC-Cornet®

Manuální pomoc při vykašlávání[upravit | editovat zdroj]

 • Někteří P/K potřebují pomoc při vykašlávání.
P/K se nadechne a při výdechu sestra stlačí minimálně 2× prudce hrudník. Stlačení lze provést buď rukama v jedné nebo ve dvojici pomocí složené podložky či ručníku pod hrudníkem.

Intrapulmonální perkusivní ventilace[upravit | editovat zdroj]

 • Tato terapie využívá tryskový ventilátor.
P/K má na obličeji nasazenu masku pro neinvazivní umělou plicní ventilaci nebo pomocí náustku. Ventilátor vtlačuje dýchací směs tlakovými impulsy do dýchacích cest. Uvnitř v dýchacích cestách se vytváří tlakové vlny, které rozšiřují bronchioly a usnadní tak prostup dýchací směsi k alveolům a zajistí její lepší rozložení, hlen je stále posunován orálním směrem a je tak usnadněno vykašlávání.


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

 • KOLÁŘ, Pavel, et al. Rehabilitace v klinické praxi. 1. vydání. Praha : Galén, 2009. 713 s. ISBN 978-80-7262-657-1.