Tento článek byl doporučen ke studiu učitelem! Klikněte pro více informací.

Choriokarcinom (preparát)

Z WikiSkript

Přehledné zobrazení
Přehledné zobrazení
Zvětšení
Zvětšení
Detail
Detail

Choriokarcinom je maligní nádor trofoblastu, který má sklon k nekrózám a k časnému hematogennímu rozsevu.

Histologie[upravit | editovat zdroj]

Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Placenta (histologie).

Patogeneze[upravit | editovat zdroj]

Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Germinální nádory#Choriokarcinom.

Makroskopie[upravit | editovat zdroj]

Jedná se o prokrvácený tmavě červený, místy nekrotický nádor křehké struktury. Roste zřetelně invazivně.

Mikroskopie[upravit | editovat zdroj]

Nádor nevytváří klky. Je tvořený buňkami cytotrofoblastu, intermediálního trofoblastu a mnohojaderných buněk syncytiotrofoblastu rostoucími difúzně infiltrativně nebo tvořícími solidní ložiska.

Prognóza a komplikace[upravit | editovat zdroj]

Nádor zakládá časně hematogenní metastázy především v plicích, ve vagině a v mozku. Je většinou velmi citlivý na chemoterapii, horší prognózu mají nádory vycházející z gonád. Ke sledování léčby se využívá hladina choriového gonadotropinu, který nádor produkuje ve vysokém množství.

Výskyt[upravit | editovat zdroj]

Vzniká většinou u žen v souvislosti s těhotenstvím. Častěji se vyskytuje u pacientek s předchozím výskytem hydatidosní nebo invazivní moly.


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Externí odkazy[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

  • POVÝŠIL, Ctibor, Ivo ŠTEINER a Jan BARTONÍČEK, et al. Speciální patologie. 2. vydání. Praha : Galén, 2007. 430 s. ISBN 978-807262-494-2.


  • BRYCHTOVÁ, Svetlana a Alice HLOBILKOVÁ. Histopatologický atlas. 1. vydání. Praha : Grada, 2008. 112 s. ISBN 978-80-247-1650-3.

Reference[upravit | editovat zdroj]