Portál:Embryologie

Z WikiSkript

Lidský zárodek 001.png     Embryologie

Užitečné odkazy
Doporučená literatura
  • SADLER, Thomas, W a M.D SINHA. Langmanova lékařská embryologie. 1. české vydání. Praha : Grada, 2011. 414 s. ISBN 978-80-247-2640-3.
  • MOORE, Keith L a T. V. N PERSAUD. Zrození člověka. 1. vydání. Praha : ISV, 2002. 564 s. ISBN 80-85866-94-3.Embryologie
Užitečné obrázky