Amnion

Z WikiSkript

Heslo
Plodové obaly a placenta

Amnión (grécky amnos = jahňa, amnion = „ovčia blana“ ) je vnútorný plodový obal ohraničujúci dutinu vyplnenú amniovou tekutinou (plodovou vodou). Je tvorený ektodermom a extraembryonálnym mezodermom (extraembryonálny mezoderm sa následne diferencuje na mezenchým a ten na väzivovú vrstvu). Zväčšovaním amniovej dutiny amnión obaľuje zárodočný stvol a ductus omphaloentericus, spája ich dohromady a napomáha vzniku primitívneho pupočníku. V tretine vývoja (koniec 3. mesiaca) zrastá s choriónom a vzniká chorioamnión.

Odkazy

Související články

Externí odkazy

Použitá literatura

  • VOKURKA, Martin a Jan HUGO, et al. Velký lékařský slovník. 9. vydání. Praha : Maxdorf, 2009. 1159 s. ISBN 978-80-7345-202-5.
  • SADLER, Thomas, W a M.D SINHA. Langmanova lékařská embryologie. 1. české vydání. Praha : Grada, 2011. 414 s. ISBN 978-80-247-2640-3.