Amnion

Z WikiSkript

Heslo
Plodové obaly a placenta

Amnion (řecky amnos = jehně, amnion = „ovčí blána“ ) je vnitřní plodový obal ohraničující dutinu vyplněnou amniovou tekutinou (plodovou vodou). Je tvořený ektodermem a extraembryonálním mezodermem (extraembryonální mezoderm se následně diferencuje na mezenchym a ten na vazivovou vrstvu). Zvětšováním amnionové dutiny amnion obaluje zárodečný stvol a ductus omphaloentericus, pojí je dohromady a napomáhá vzniku primitivního pupečníku. V třetině vývoje (konec 3. měsíce) srůstá s choriem a vzniká chorioamnion.

Odkazy

Související články

Externí odkazy

Použitá literatura

  • VOKURKA, Martin a Jan HUGO, et al. Velký lékařský slovník. 9. vydání. Praha : Maxdorf, 2009. 1159 s. ISBN 978-80-7345-202-5.


  • SADLER, Thomas, W a M.D SINHA. Langmanova lékařská embryologie. 1. české vydání. Praha : Grada, 2011. 414 s. ISBN 978-80-247-2640-3.