Ductus omphaloentericus

Z WikiSkript

Heslo


Ductus omphaloentericus (v nejranějším stádiu), též nazývaný ductus vitellinus, je spojení mezi žloutkovým váčkem, resp. jeho pozůstatkem, který se nachází v choriové dutině mezi amnionem a choriovou ploténkou, a primitivním středním střevem (trávicí dutina zárodku).

Postupně dochází k jeho zúžení, prodloužení a stává se součástí primitivního pupečníku. S postupným zvětšováním amniové dutiny, zánikem choriové dutiny, vznikem amniochorionu a vývojem pupečníku dochází k obliteraci žloutkového váčku i ductus omphaloentericus a k jejich zániku. Pokud nedojde k obliteraci, vznikají píšťele nebo vychlípeniny mezi tenkým střevem a pupkem, nejčastějším případem je Meckelův divertikl (kuželovitá vychlípenina stěny ilea).

Odkazy

Související články

Použitá literatura

  • VOKURKA, Martin a Jan HUGO, et al. Velký lékařský slovník. 9. vydání. Praha : Maxdorf, 2009. 1159 s. ISBN 978-80-7345-202-5.


  • SADLER, Thomas, W a M.D SINHA. Langmanova lékařská embryologie. 1. české vydání. Praha : Grada, 2011. 414 s. ISBN 978-80-247-2640-3.