Vrozené vady nervové soustavy

Z WikiSkript

Arachnoidální cysty[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Arachnoidální cysta je přesně ohraničená cystická, kongenitální kolekce likvoru (vzniká na podkladě zdvojení arachnoidální vrstvy). Je často náhodným nálezem při CT vyšetření či při vyšetření MRI. Důležitá je z diferenciálně–diagnostického hlediska (nádory).[1] [2]

Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Arachnoidální cysty.

Chiariho malformace[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Chiariho malformace (Arnold-Chiariho malformace) je vrozená anomálie CNS. Jedná se o dystopii mozečku a oblongáty do páteřního kanálu, která se klinicky projevuje hydrocefalem. Rozlišujeme čtyři typy abnormalit rhombencefala (mozeček, pons, oblongata).

Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Chiariho malformace.

Kraniostenóza[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Deformace lebky z předčasného srůstu lebečních švů.

Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Kraniostenóza.

Meningokéla[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Rozštěp obratlového oblouku, z něhož vystupuje vak tvořený měkkými míšními plenami (dura mater obvykle končí u krčku vaku).

Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Meningokéla.

Neurofibromatóza[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Neurofibromatóza je relativně časté AD dědičné onemocnění vycházející z buněk odvozených z neurální lišty. Projevuje se abnormálním růstem podpůrných bb. CNS a PNS (Schwannovy bb. aj.) s výraznou predispozicí k vzniku benigních i maligních nádorů.

Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Neurofibromatóza.

Dandyova-Walkerova malformace[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Malformace Dandy-Walker spočívá v nevývinu vermis mozečku. Následkem je membranózní atrézie foramen Magendii a foramina Luschkae, tj. otvorů IV. komory mozkové (naléhající arachnoidální membrána, likvorová cysta působí útlak mozečku a hydrocefalus).

Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Dandyova-Walkerova malformace.

Dětská mozková obrna[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Skupina vrozených onemocnění charakterizovaných poruchou kontroly hybnosti.

Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Dětská mozková obrna.

Odkazy[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Související články[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Zdroj[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

  • BENEŠ, Jiří. Studijní materiály [online]. ©2007. [cit. 2010]. <http://jirben.wz.cz>.

Reference[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

  1. SEIDL, Zdeněk a Jiří OBENBERGER. Neurologie pro studium i praxi. 1. vydání. Praha : Grada Publishing, 2004. ISBN 80-247-0623-7.
  2. SAMEŠ, M, et al. Neurochirurgie. 1. vydání. Praha : Jessenius Maxdorf, 2005. ISBN 80-7345-072-0.