Molekulární mechanismy vývoje ledvin

Z WikiSkript

Diferenciace ledviny je podmíněná interakcí epitelu ureterového pupenu a mesenchymu metanefrogenního blastému.

Působení Mesenchymu metanefrogenního blastému[upravit | editovat zdroj]

Mesenchym, který zároveň tvoří čepičku nad periferním koncem ureterového pupenu, exprimuje transkripční faktor WT1 (protein s motivem zinkových prstů), který umožňuje metanefrogenní tkáni odpovídat na indukční vliv epitelu ureterového pupenu. WT1 zároveň ovlivňuje tvorbu gliového neutrofního faktoru (GDNF) a růstového faktoru hepatocytů (HGF). Tyhle 2 růstové faktory jsou zodpovědné za stimulaci růstu a rozvětvování ureterového pupenu.

Mesenchym metanefrogenního blastému se později stane základem nefronu. Jeho přeměna v epitel nefronů je způsobená jak expresí PAX2 a WNT4, která je podmíněná expresí WNT6 a WNT9b v ureterovém pupenu, tak změnou složení extracelulární matrix, která je taky ovlivněná ureterovým pupenem a kde jsou fibronektin, kolagen 1 a 3 nahrazeny kolagenem 4 a lamininem. Pro přeměnu mesenchymu na epitel je dále nezbytná syntéza CAMs (Cell Adhesion Molecules).

Působení epitelu ureterového pupenu[upravit | editovat zdroj]

Epitel ureterového pupenu pochází z mesonephros. Vyrůstá z ductus mesonephricus a zanořuje se do tkáně metanephros. Syntetizuje 2 tyrosin-kinázové receptory, které se účastní signální dráhy mezi ureterovým pupenem a mesenchymem metanefrogenního blastému.

  • RET pro GDNF,
  • MET pro HGF.

Epitel ureterovéhu pupenu kromě výše uvedených WNT6 a WNT9b exprimuje další 2 růstové faktory:

  • Fibroblast growth factor 2 (FGF2),
  • Bone morphogenetic protein 7 (BMP7).

Jak FG2, tak BMP7 podporují proliferaci mesenchymu metanephros, čímž udržují produkci WT1.

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

  • SADLER, Thomas, W. a M.D. SINHA. Langmanova lékařská embryologie. 1.. vydání. Praha : Grada, 2011. 414 s. ISBN 978-80-247-2640-3.
  • MOORE, Keith L. a T. V. N. PERSAUD. Zrození člověka : Embryologie s klinickým zaměřením. 1. vydání. Praha : ISV, 2002. 564 s. ISBN 80-85866-94-3.