Pupečník (preparát)

Z WikiSkript

Přehled[upravit | editovat zdroj]

Preparát 1[upravit | editovat zdroj]

20 Pupecnik 40x.jpg

Preparát 2[upravit | editovat zdroj]

PupečníkLf3.jpg

Název: Pupečník HE

Popis: Povrch pupečníku je kryt jednovrstevným kubickým epitelem - amnioblasty. Pod ním je rosolovité vazivo (Whartonův rosol), které je tvořeno fibroblasty, kolagenem typu V a extracelulární matrix (převážně kyselina hyaluronová).

Preparát 3[upravit | editovat zdroj]

Warthonův rosol.jpg

Název: Whartonův rosol HE

Popis: Rosolovité vazivo je embryonálním typem vaziva. Nacházíme ho ve fetálních tkáních (např. dermis kůže) a fetálních orgánech - pupečníku, placentě. Ve vazivu převažuje extracelulární matrix. Buněk i vláken je relativně málo. V matrix je velmi hojná kyselina hyaluronová, která váže vodu a podmiňuje rosolovitý vzhled vaziva.

Preparát 4[upravit | editovat zdroj]

Umbilikální arterie.jpg

Název: Umbilikální arterie HE

Popis: V pupečníku probíhají dvě umbilikální arterie. Stavba jejich stěny je velmi specifická a liší se od arterií v dospělosti. Intima kromě endotelu obsahuje malé svalové buňky a tvoří tzv. intimální polštářky. Umbilikální arterie nemají lamina elastica interna, ale obsahují difúzní síť elastických vláken. Mají tlustou stěnu tvořenou dvěma vrstvami svaloviny. Tunica adventicia je tvořena rosolovitým vazivem.

Preparát 5[upravit | editovat zdroj]

Umbilikální véna.jpg

Název: Umbilikální véna HE

Popis: Stavba umbilikální vény odpovídá dospělým propulsivním vénám s vnitřní cirkulární (t.media) a zevní longitudinální (t.adventitia) vrstvou svalových buněk.

Pojiva[upravit | editovat zdroj]

Mesenchym (preparát)

Pupečník (preparát)

Aorta (preparát)

Hnědý tuk (preparát)

Bílý tuk (preparát)

Šlacha (preparát)

Kloubní chrupavka (preparát)

Epiglottis (preparát)

Desmogenní osifikace (preparát)

Enchondrální osifikace (preparát)

Lamelosní kost (preparát)

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Studijní materiály k preparátu[upravit | editovat zdroj]