Diabetická glomeruloskleróza (preparát)

Z WikiSkript

Přehledné zobrazení
Přehledné zobrazení
Zvětšení
Zvětšení


Histologie[upravit | editovat zdroj]

Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Ledvina (preparát).

Příčina[upravit | editovat zdroj]

Porucha filtrační bariéry.

Patogeneze[upravit | editovat zdroj]

Postižen je úsek glomerulu, kde dochází ke kolapsu kapilárních kliček s expanzi mesangia. Solidifikace glomerulu je doprovázena uložením hyalinu v lumen kapiláry, sklerotický úsek adheruje k Bowmannovu pouzdru a celé to může být doprovázeno intersticiální fibrózou a tubulární atrofií.

Makroskopie[upravit | editovat zdroj]

Hyperémie ledviny, jemné granulování povrchu a mírné zmenšení velikosti, posléze dochází k obrazu tzv. end-stage kidney – afunkční silně atrofická ledvina s hrubě granulovaným povrchem, obtížně sloupnutelným pouzdrem a setřelou kresbou bez rozeznatelné kůry a dřeně.

Mikroskopie[upravit | editovat zdroj]

Zvětšení glomerulů v důsledku ztluštění bazálních membrán glomerulárních kapilár (více kolagenu, méně GAG). Dochází ke zvýšení permeability kapilár. Dále dochází ke zmnožení mesangiální matrix mezi glomerulárními kapilárami, matrix je eozinofilní a je podobná hyalinu, je PAS+. Zpočátku je zmnožení mesangiální matrix difúzní, později tvoří v oblasti glomerulů uzly (uzlovitá Kimmelstielova-Wilsonova ledvina). V pokročilejším stádiu může docházet k insudativním lezím, což jsou kapkovitá depozita plazmatických proteinů a lipidů, jež se ukládají pod parietální list Bowmannova pouzdra a pod glomerulární kapiláry.


Prognóza a komplikace[upravit | editovat zdroj]

Rozvoj nefrotického syndromu (proteinurie, hypoalbuminémie, generalizovaný edém); další progrese glomerulosklerózy, společně s vaskulárním poškozením, vede k obliteraci krevního průtoku glomeruly a k následné renální insuficienci.

Výskyt[upravit | editovat zdroj]

V 50 % u DM I. typu, v 15–30 % u DM II. typu.


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Externí odkazy[upravit | editovat zdroj]

Reference[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

  • POVÝŠIL, Ctibor, Ivo ŠTEINER a Jan BARTONÍČEK, et al. Speciální patologie. 2. vydání. Praha : Galén, 2007. 430 s. ISBN 978-807262-494-2.
  • BRYCHTOVÁ, Svetlana a Alice HLOBILKOVÁ. Histopatologický atlas. 1. vydání. Praha : Grada, 2008. 112 s. ISBN 978-80-247-1650-3.