Cyanóza (neonatologie)

Z WikiSkript

Cyanóza je modré až modrofialové zbarvení kůže a sliznic způsobené nedostatečným okysličením krve a vzestupem redukovaného hemoglobinu nad 50 g/l.[1]

Centrální cyanóza
 • klinický obraz: celkové modravé zbarvení kůže a sliznic;
 • etiopatogeneze: nedostatečné okysličení tepenné krve v plicích (srdeční vady, závažné pneumopatie).
Periferní cyanóza
 • klinický obraz: modravé zbarvení kůže, ale normální zbarvení sliznic;
 • etiopatogeneze: snížená teplota či methemoglobinemie (Hb Fe3+, čokoládově hnědá krev).
Akrocyanóza
 • klinický obraz: modravé zbarvení pouze dlaní a plosek;
 • etiopatogeneze: zhoršená periferní perfuze tkání při oběhovém selhávání (hypovolemie).[1]

Patofyziologie[upravit | editovat zdroj]

cyanóza na koncích prstů

Centrální cyanóza je modravé zbarvení kůže, sliznic a jazyka, které je patrné při vzestupu hladiny odkysličeného hemoglobinu (deoxy Hb). Při vyšetření krevních plynů je nízký parciální tlak kyslíku (PaO2) a při měření pulzní oxymetrií je nízká saturace hemoglobinu kyslíkem (SaO2).[2]

Okysličený hemoglobin (oxy Hb) je jasně červený, zatímco deoxy Hb je tmavě modrý nebo nachový. Cyanóza závisí na absolutní koncentraci deoxy Hb, nikoli na poměru oxy Hb a deoxy Hb, proto je cyanóza u polycytemického novorozence patrná při vyšší SaO2 než u anemického novorozence. Novorozenci mají různý poměr fetálního a adultního hemoglobinu – u novorozence s větším podílem adultního hemoglobinu bude cyanóza patrná při vyšší SaO2 než u novorozence s větším podílem fetálního hemoglobinu.[3][2]

Periferní cyanóza je modravé zbarvení kůže, ale nikoli sliznic a jazyka. PaO2 bývá normální. Díky zhoršenému průtoku krve kapilárami dochází k vyšší extrakci kyslíku z hemoglobinu, a proto se zvyšuje hladina deoxy Hb na žilní straně kapilární sítě. Vazomotorická nestabilita a vazokonstrikce může být způsobena chladem, nízkým srdečním výdejem a polycytémií. Akrocyanóza (periferní cyanóza končetin) je poměrně častým nálezem u novorozenců. Bývá způsobena vazokonstrikcí při tranzientní hypotermii. Závažnou příčinou periferní cyanózy může být sepse.[2]

Diagnóza[upravit | editovat zdroj]

Anamnéza[upravit | editovat zdroj]

Fyzikální vyšetření[upravit | editovat zdroj]

 • určit, zda se jedná o centrální či periferní cyanózu;
 • zkontrolovat životní funkce: známky dechové tísně (tachypnoe, zatahování, alární souhyb, grunting);
 • vyloučit klinické známky sepse: periferní cyanóza, tachykardie, vzestup dechové frekvence, pokles krevního tlaku, vzestup/pokles tělesné teploty (dif. dg. syndrom hypoplastického levého srdce, kritická stenóza aorty, závažná koarktace aorty);
 • vyloučit atrézii choán (zavedením nazogastrické sondy);
 • zjistit, zda je přítomen systolický šelest (provází většinu cyanotických vrozených srdečních vad);
 • vyšetřit bříško (vpadlé bříško typické pro brániční kýlu);
 • neurologické poruchy spojené s nezralostí: apnoe, periodické dýchání;
 • křeče.[2]

Diferenciální diagnóza[upravit | editovat zdroj]

Porucha ventilace/perfuze[upravit | editovat zdroj]

Pravo-levý zkrat[upravit | editovat zdroj]

 • srdeční (5 T): Fallotova tetralogie, atrézie triukspidální chlopně, transpozice velkých arterií, totální anomální plicní žilní návrat, truncus arteriosus; dále atrézie plicnice, Ebsteinova anomálie (abnormální trikuspidální chlopeň), hypoplastické levé srdce;
 • velké cévy: perzistující plicní hypertenze novorozence;
 • plicní: plicní arteriovenózní malformace.

Alveolární hypoventilace[upravit | editovat zdroj]

Porucha difuze kyslíku[upravit | editovat zdroj]

 • edém plic: levostranné obstruktivní srdeční onemocnění (stenóza aorty), kardiomyopatie;
 • bronchopulmonální dysplazie, fibróza plic, plicní hypoplazie, vrozená brániční kýla.

Snížená afinita hemoglobinu ke kyslíku[upravit | editovat zdroj]

Zhoršené periferní prokrvení[upravit | editovat zdroj]

 • sepse, šok, polycytémie, hypotermie, hypoglykemie, nízký srdeční výdej (hypokalcemie, kardiomyopatie, atd.).[2][4]

Vyšetření[upravit | editovat zdroj]

 • krevní obraz a diferenciál: leukocytóza/leukopenie – sepse, hematokrit nad 65 % – polycytémie;
 • glykemie;
 • ABR: arteriální PaO2 k potvrzení centrální cyanózy; zvýšené PaO2 – plicní či srdeční onemocnění, srdeční selhání; nízké pH – sepse, cirkulační šok, závažná hypoxemie; methemoglobinemie (pokles SaO2, normální PaO2, čokoládově hnědá krev);
 • hyperoxický test: podání 100% kyslíku po dobu minimálně 10 minut;
  • PaO2 > 100 mmHg: pravděpodobně plicní původ;
  • PaO2 < 70 mmHg, vzestup o < 30 mmHg nebo SaO2 nezměněna: pravděpodobně kardiální příčina (pravo-levý zkrat);
  • totální anomální plicní žilní návrat může odpovídat;
  • plicní onemocnění s masivním nitroplicním zkratem nemusí odpovídat;
 • pre- a postduktální měření PaO2 a SaO2;
  • vyšší PaO2 (o 10-15 mmHg) v pravé radiální arterii než v umbilikální arterii – pravo-levý duktální zkrat (perzistující plicní hypertenze);
  • také lze porovnat SaO2 (signifikantní rozdíl je > 10=15 %);
 • RTG hrudníku: pneumotorax, plicní hypoplazie, brániční kýla, edém plic, plicní výpotek; kardiomegalie a cévní městnání při srdečním selhávání;
  • typický tvar srdce při TOF, TGA, TAPVR;
 • echokardiografie.[2]

Léčba[upravit | editovat zdroj]

Odkazy

Související články[upravit | editovat zdroj]

Reference[upravit | editovat zdroj]

 1. a b STRAŇÁK, Zbyněk a Jan JANOTA, et al. Neonatologie. 2. vydání. Mladá fronta a. s, 2015. s. 37. ISBN 978-80-204-3861-4.
 2. a b c d e f g h The University of British Columbia. Approach to neonatal cyanosis [online]. ©2011. [cit. 2012-07-21]. <http://ww12.learnpediatrics.com>.
 3. STEINHORN, Robin H.. Evaluation and Management of the Cyanotic Neonate. Clinical Pediatric Emergency Medicine. 2008, roč. 3, vol. 9, s. 169-175, ISSN 1522-8401. DOI: 10.1016/j.cpem.2008.06.006.
 4. TASKER, Robert C., Robert J. MCCLURE a Carlo L. ACERINI. Oxford Handbook of Paediatrics. 1. vydání. New York : Oxford University Press, 2008. s. 64-67. ISBN 978-0-19-856573-4.