Novorozenecká hypoglykemie

From WikiSkripta

Hypoglykemie je definována jako hodnota glykemie < 2,5 mmol/l nezávisle na gestačním věku a porodní hmotnosti.

Po narození se přívod glukózy od matky náhle zastaví a novorozenec si ji musí vytvářet z vlastních zdrojů – prostřednictvím glukagonu se využívají zásoby glykogenu na její tvorbu a aminokyseliny na glukoneogenezi. Důležitým zdrojem energie (E) jsou i triglyceridy v podkožním tuku. Během hypoxie je anaerobní glykolýza neefektivní → je nedostatečná tvorba energie a rychlý úbytek zásob glykogenu. Situace je ještě kritičtější u nedonošených dětí pro nižší energetické zásoby.

 • Podle trvání rozlišujeme hypoglykemii přechodnou a trvalou.
 • Podle klinického průběhu rozlišujeme hypoglykemii symptomatickou a asymptomatickou.

Etiopatogeneze hypoglykemie u novorozenců[edit | edit source]

 1. Snížený zdroj glukózy: nedostatečný příjem potravy, malé zásoby glykogenu.
 2. Zvýšená utilizace glukózy: zvýšený metabolismus, hyperinzulinemie.

Hlavní kategorie novorozenců s rizikem hypoglykemie[edit | edit source]

Glykemii rutinně stanovujeme u všech novorozenců s potenciálním rizikem hypoglykemie, poprvé 30–90 min. po porodu.

Klinický obraz[edit | edit source]

Léčba novorozenecké hypoglykemie[edit | edit source]

 • Hypoglykemii musíme léčit ihned!!
 • Včasné a časté krmení mlékem/glukózou.
 • Základem léčby je 10% glukóza.
 • Do periferie dáváme max. 12,5% glukózu.
 • Léčbu vždy ukončujeme pozvolna, nikdy ji náhle nepřerušujeme → zrušenou infúzi musíme okamžitě znovu zavést.
 • Kontrola glykemie dle klinického stavu a hodnot glykemie – každých 30min. až 3–4 hod.
 • Cílem je glykemie 2,5–5,0 mmol/l.

Asymptomatická hypoglykemie[edit | edit source]

 • Glykemie < 1,4 mmol/l → 10% glukóza 4 ml/kg/hod, kontroly glykemie každých 60 min.
 • Glykemie při kontrolách stále < 2,5 mmol/l → zrychlíme infúzi glukózy, zvýšíme koncentraci na 12,5%.
 • Glykemie při kontrolách > 2,5 mmol/l → zpomalíme rychlost infúze, snížíme koncentraci glukózy na 10%, zvýšíme dávky mléka p.o..
 • Glykemie 1,4–2,5 mmol/l → včasné/časté krmení + kontroly glykemie každých 60 min. až do glykemie > 2,5 mmol/l.
 • Netoleruje-li novorozenec p.o. výživu nebo glykemie je stále < 2,5 mmol/l → 10% glukóza, 4 ml/kg/hod.
 • Přísnější kriterium doporučuje i.v. přístup, pokud nedošlo k úpravě hypoglykemie po p.o. dávkách mléka/glukózy do 30 min.

Manifestní hypoglykemie[edit | edit source]

 • Iniciálně 10% glukóza 2 ml/kg i.v. jako bolus během 2–3 min.
 • Pokračujeme 10% glukózou, 4–6 ml/kg/hod + kontroly glykemie každých 60 min.
 • Při kontrolách glykemie postup jako u asymptomatické hypoglykemie.

Hyperglykemie novorozence[edit | edit source]

 • Hyperglykemie je v novorozeneckém věku považována za příznak jiného onemocnění, ne poruchy samotného metabolismu glukózy.
 • Obvykle nebývá projevem nedostatku inzulinu, ale nadbytku kontraregulačních hormonů nebo výsledkem účinku cytokinů u dítěte s infekcí.
 • Hyperglykemie nepříznivě ovlivňuje osmolalitu krve, narušuje iontovou rovnováhu a vyvolává osmotickou diurézu.

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Zdroj[edit | edit source]

 • HAVRÁNEK, J.: Poruchy vnitřního prostředí.