Porodní analgezie a anestezie

Z WikiSkript

Bolest je definována jako nepříjemná senzorická a emocionální zkušenost spojená se skutečným nebo potenciálním poškozením tkání a je vždy subjektivní. Analgezie je ztráta schopnosti cítit bolest bez ztráty vědomí. Anestezie je vyřazení veškerého vnímání, jak smyslového, tak vnímání bolesti (celková anestezie), nebo znecitlivění určité části jeho těla (regionální, lokální anestezie).[1]

Téměř každý spontánní porod je provázen bolestí, a to různé intenzity. Jedná se o akutní bolest, do které se prolínají kombinované patofyziologické mechanismy (viscerální, nociceptivní a neuropatické). Pro některé ženy je porodní bolest až nesnesitelná. Při nepodání adekvátní léčby bolesti může dojít k psychickému a fyzickému vyčerpání rodičky až s rizikem poškození zdraví matky a/nebo dítěte. Může dojít k poruše funkce děložního svalstva, k poruše acidobazické rovnováhy a stresu plodu/novorozence či k dlouhodobému duševnímu traumatu ženy. Každá těhotná žena má právo na adekvátní léčbu bolesti.[1]

Porodnická analgezie se podává na počátku porodu a proto je jedním s cílů minimální ovlivnění průběhu porodu. Naopak porodnická anestezie se podává k ukončení porodu nebo k řešení porodních či poporodní komplikací.

Analgezie u vaginálního porodu[upravit | editovat zdroj]

Nefarmakologické metody[upravit | editovat zdroj]

  • Psychologické metody: předporodní příprava, audioanalgezie, hypnóza;
  • Elektroanalgezie: TENS (transkutánní elektrická nervová stimulace);
  • Hydroanalgezie: relaxační koupel, porod do vody, intradermální injekce (obstřiky) sterilní vodou;
  • Alternativní polohy;
  • Fytoterapie, aromaterapie, homeopatie, akupunktura, akupresura.[1]

Farmakologické metody[upravit | editovat zdroj]

  • Systémová analgezie: inhalační analgezie (50% N2O : 50% O2), intramuskulární nebo intravenózní analgezie (nalbuphin, remifentanil);
  • Regionální analgezie: pudendální analgezie, paracervikální analgezie, epidurální analgezie, spinální analgezie, kombinovaná spinální a epidurální analgezie.[1]

Anestezie u císařského řezu[upravit | editovat zdroj]

Spinální anestezie[upravit | editovat zdroj]

Celková anestezie[upravit | editovat zdroj]

Odkazy

Související články[upravit | editovat zdroj]

Externí odkazy[upravit | editovat zdroj]

PORODU Doporučený postup ČGPS]

Reference[upravit | editovat zdroj]

  1. a b c d BLÁHA, J, et al. ANALGEZIE U VAGINÁLNÍHO PORODU. Česká gynekologie [online]. 2008, roč. -, vol. 82, no. 2, s. 145-149, dostupné také z <https://www.gynultrazvuk.cz/data/clanky/6/dokumenty/p-2018-analgezie-u-vaginalniho-porodu.pdf>.