Nepřímá diagnostika dědičných chorob analýzou NK

Z WikiSkript

Metoda rodokmenová[upravit | editovat zdroj]

 • musíme vyšetřit základní rodinu; metoda se opírá o vysoký stupeň RFLP v populaci
 • je známá lokalizace genu, ale není známá přesná nukleotidová sekvence, nebo dosud nejsou charakterizovány jeho mutace zodpovědné za vznik onemocnění
 • využívá vazebné analýzy pomocí signálních znaků DNA (DNA markery)
 • sondy lokalizované do vazebné oblasti vyšetřovaného genu (nitrogenová sonda) nebo do jeho blízkosti (mimogenová sonda)
Princip
vyšetření co nejvíce členů rodiny
 • odebereme krev, ze které izolujeme leukocyty
 • extrahujeme DNA
 • rozštěpíme restriktasou
 • použije se vhodná sonda a zkoumá se RFLP u jednotlivých vyšetřovaných osob
 • polymorfismy DNA jsou způsobeny mutacemi, které vznikají v zárodečných nebo somatických buňkách organismu
 • v případě, že se vzniklá varianta vyskytuje v populaci s f = 0,01 = polymorfismus DNA
Markery
RFLP (Restriction Fragment Lenght Polymorfism)
 • detekce PCR VNTR (Variable Number of Tandem Repeats)
 • variabilní minisatelitní sekvence
 • detekce pomocí Southern blotting
 • DNA fingerprinting
 • při analýze RFLP
 • použijeme sondu zaměřenou na minisatelitní DNA
 • vysoký stupeň polymorfismu restrikčních fragmentů v lidské populaci

Mikrosatelity (SSRs – Single Sequence repeats)[upravit | editovat zdroj]

cíl
 1. rozlišit chromosomy rodičů, z nichž jeden může přenášet mutovaný gen
  • najít polymorfismus, který je ve vazbě se sledovaným genem, a pro který je rodič heterozygot
 2. zjistit, která z alel markeru segreguje s mutovanou alelou
 3. pomocí markerů zjistit, který chromosom byl přenesen na probanda
  • lze-li jednoznačně na základě vyšetřování stanovit, který fragment zdědil postižený jedinec od kterého rodiče = rodina informativní
  • u neinformativní rodiny je nutné použít jinou restrikční endonukleasu

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Zdroj[upravit | editovat zdroj]

 • ŠTEFÁNEK, Jiří. Medicína, nemoci, studium na 1. LF UK [online]. [cit. 11. 2. 2010]. <https://www.stefajir.cz/>.