Proband

Z WikiSkript

Heslo

Proband je v klinické genetice označení pro osobu, která zažádala o genetické vyšetření a informuje o výskytu významných chorob v rodině. Sestavování rodokmenu probíhá právě od osoby probanda; pro názornost je tato osoba v rodokmenu označena šipkou.

Odkazy

Související články

Použitá literatura

THOMPSON, James Scott, Margaret Wilson THOMPSON a Robert L NUSSBAUM, et al. Klinická genetika: Thompson & Thompson. 6. vydání. Praha : Triton, 2004. 426 s. ISBN 80-7254-475-6.