Tepelná zařízení

From WikiSkripta

Termostat[edit | edit source]

Zařízení udržující uvnitř určitého prostoru stálou volitelnou teplotu. V praxi může mít podobu uzavřeného objemu s dvojitými stěnami, které jsou vyplněny izolací. Uvnitř tohoto objemu je regulací udržována konstantní teplota.

Sterilizátor a autoklávy[edit | edit source]

Jsou to přístroje ke sterilizaci nástrojů a textilu pomocí tepla.

Autokláva[edit | edit source]

Nádoba s přetlakem vodní páry a teplotou 120 °C.

Vodní lázně[edit | edit source]

Nádoby s el. topným tělesem a míchadlem, řízené na stálou teplotu. Podobné termostatům.

Temperované operační stoly[edit | edit source]

Umělé podchlazení při chirurgických zákrocích. Pod deskou stolu je potrubí s vodou, která tělesnou teplotu pacienta udržuje na stálé zvolené teplotě.

Chladící zařízení[edit | edit source]

Zařízení, kde se teplota uměle snižuje značně pod teplotu okolí.

  • Kompresorový princip chlazení – stačuje vhodný plyn (čpavek), který pak v kondenzátoru kapalní, a ve výparníku uvnitř lednice se kapalina odpařuje, plyn se rozpíná a ochlazuje okolí.
  • Absorpční princip – čpavek se pohlcuje ve vodě a mimo ledničku se z vody opět vypuzuje.


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Zdroj[edit | edit source]